Po co nam Polska?

Prezentujemy odpowiedzi na pytanie
naszej debaty.

Andrzej Mazur
Marek Przychodzeń
Stanisław Bieleń
Witold Gadowski
Jarosław Dobrzański
prof. Dadak
Baran
Sonik
Nyczek
Michalkiewicz
Miezan
Majcharek
Kochnowski
Isakiewicz
Graczyk
Chmielowski
Plazek
Janicki
Swolkień
Bzdyl
Pilipiuk
Surdykowski
Surdykowski

Co my, polscy obywatele

możemy zrobić dla pojednania narodowego i zbudowania zgody społecznej?

Prezentujemy odpowiedzi na pytanie
naszej ankiety.
Pisarek

kensy
Hołdys
Mazur
Vetulani
Dadak
Pisarski
Jędrzejewski
Kowalska-Stus
Cukiernik
Surdykowski
Baran
Stanisławski
Masny
Nowak
Woleński
Woleński
Kochnowski
Bocian
Zelnik
Dziedzicka-Wasylewska
Remuszko
Krzysztof Janicki

Dom od Serca

niezabudkaAkcja „Dom od Serca” ma na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej. Rodziny objęte akcją, otrzymają:

1) Wybrany projekt domu jednorodzinnego z oferty Biura Architektonicznego KBProjekt. https://www.kbprojekt.pl/

2) 25 tys. złotych z wpływów za gotowe projekty tego biura zakupione w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia przez mieszkańców gminy, gdzie mieszka osoba objęta akcją.

3) Pomoc w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i pieniędzy potrzebnych na budowę domu.

Rodziny, które chcą zostać objęte akcją zgłaszają właściwe dla nich Urzędy Gmin. Wszystkie Urzędy Gmin na terenie kraju są poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin z ich terenu i spełniających określone warunki.

Informacje dla urzędów gmin:

Wniosek, jaki należy do nas przesłać powinien zawierać:

– dokumenty i opinie z odpowiedniej jednostki straży pożarnej świadczące o całkowitym zniszczeniu domu w wyniku klęski żywiołowej. Akcja obejmuje te sytuacje, gdzie rozmiar zniszczeń powoduje bezcelowość remontu i koniecznym staje się wybudowanie nowego domu,
– opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji finansowej rodziny, jak liczna jest rodzina, jakie są jej środki utrzymania, itp. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów akcji,
– dokumenty określające sytuację ubezpieczeniową zniszczonej nieruchomości,
– dokumenty stwierdzające o stanie prawnym nieruchomości gruntowej, na której miałby powstać nowy dom,
– informacje (opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) czy zgłaszana rodzina jest w stanie samodzielnie zająć się czynnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz koordynowania jej w czasie realizacji,
– wszelkie dodatkowe opinie i dokumenty z odpowiednich jednostek pozwalające na zobrazowanie rozmiarów tragedii.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wsparcia akcji.

Firmy pragnące przekazać materiały budowlane na rzecz akcji lub oferujące stałą pomoc, jako sponsora strategicznego, prosimy o kontakt telefoniczny w celu określenia szczegółów współpracy z koordynatorem projektu Mateuszem Budziakowskim tel. 604 380 477.

Powietrze dla Krakowa

Smog w Krakowie jest najważniejszym problemem naszego miasta. Oddychamy najgorszym powietrzem w Polsce i jednym z najgorszych w Europie. Chorujemy przez to i żyjemy krócej. Koszta społeczne tego stanu są niezwykle wysokie, sięgające – wg różnych szacunków – ok. pół miliarda złotych rocznie. Fundacja Zygmunta Starego wzywa do jak najszybszego rozwiązania tego problemu.

Możemy szybko zlikwidować ten stan. Większość zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10, bierze się z węgla spalanego w domowych piecach, tzw. piecach niskiej emisji. Dlatego uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja kotłów tego typu (szczególnie, że często służą do utylizacji śmieci: folii, plastików itp. odpadów, których spalanie wyzwala do powietrza dodatkowe toksyny) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami (gaz ziemny, ciepło sieciowe).

Podstawowym założeniem powinno być jak najszybsze pozbycie się smogu – nie tylko dlatego, że jego obecność ma negatywny wpływ na nas i nasze otoczenie, ale po prostu nam się nie opłaca. Likwidacja pieców węglowych to doskonała inwestycja – potrzebne nakłady zwrócą się w ciągu kilku lat.

Szczegóły akcji naszej Fundacji na stronie https://www.facebook.com/powietrzedlakrakowa/

Przeczytaj więcej…

Tanie budowanie

Tanie budowanieCelem naszego projektu edukacyjno-organizacyjnego „Tanie budowanie” jest rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o ułatwienie zarówno budowania domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. W zakresie budownictwa jednorodzinnego propagujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe oraz najbardziej efektywne systemy organizacji samego procesu budowlanego.
Przeczytaj więcej…

Ochrona polskich symboli

Ochrona polskich symboli państwowychJako naturalny Fundacja uznaje stan rzeczy, w którym polskie symbole państwowe; godło, flaga i hymn są odpowiednio chronione przez system prawny. W dojrzałym społeczeństwie obywatelskim, które jest dumne ze swojej historii, osiągnięć i pozycji w świecie symbole te są źródłem inspiracji, dumy i siły dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce wymaga wytężonej pracy na wielu płaszczyznach, począwszy od kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, poprzez wzmocnienie ochrony prawnej symboli, a na piętnowaniu przypadków ich znieważania skończywszy.

Przeczytaj więcej…

Zielony Kraków

fot. Zielony KrakówZielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

Przeczytaj więcej…

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Logo akcji Uliczna edukacja historycznaJesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Przeczytaj więcej…