Co my, polscy obywatele

możemy zrobić dla pojednania narodowego i zbudowania zgody społecznej?

O czymże myśli Polska i we dnie, i w nocy?
— O ziarenku spokoju. Domowi prorocy
jak żaby chórem trąbią,
czekając, czy rychło gorączka ich oddechu obali Jerycho —
żądają spustoszenia…
Przenosząc się w krzykach
nie słyszą, że się ziemia pod nami umyka
że wszystko jak dmuchawiec.
Niby deszcz piaskowy
spada na nas zmęczenie. Ledwie gdzie się dźwiga
z skorupy jałowizny zielona łodyga
— a i tę zatratują. Bo kogo obejdzie
czy po tych bojach co na ziemi wzejdzie…
Ernest Bryll

W Polsce już dawno dyskusja polityczna zamieniła się w walkę toczoną za pomocą języka, walkę mającą na celu głównie zdyskredytowanie oponenta. Język staje się środkiem przymusu i przemocy, a nie sposobem poszukiwania prawdy i porozumienia. Prowadzi to do rozpadu społecznego, szkodliwego dla naszej przyszłości jako społeczeństwa obywatelskiego i narodu.

Skala zdeformowania debaty publicznej — zwłaszcza po roku 2005 — przez rozmaite techniki manipulacyjne wynikające z pogardy i nienawiści jest zatrważająca.

Większość uczestników dyskusji politycznych szuka tylko okazji, by wygłosić jakąś skandaliczną, antagonizującą opinię, która trafi do mediów oraz zmobilizuje „naszych” przeciwko „wrogom”. Dzieje się tak na każdym poziomie życia publicznego: parlamentarnego, dziennikarsko — publicystycznego czy mediów społecznościowych. Ten stan rzeczy przekłada się w oczywisty sposób na relacje międzyludzkie i wspólnotowe. Dezintegracja oparta na złych i niskich emocjach w dłuższej perspektywie służy wyłącznie przeciwnikom Polski.

Co czeka nas na końcu tej drogi? Czy będziemy jeszcze w stanie zjednoczyć się jako społeczeństwo i jako naród? Czy też zmiany, jakie w nas nastąpią, nie będą możliwe do cofnięcia?

Celem ankiety Fundacji im. Zygmunta Starego, którą przeprowadziliśmy w latach 2017-2018, jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej pozytywnych i konstruktywnych działań obywatelskich na rzecz przezwyciężenia istniejącego, emocjonalnego podziału. Działań, które powinny być prowadzone nie przeciwko komuś, lecz na rzecz integracji i dobra wspólnego. Na rzecz budowy polskiej wspólnoty obywatelskiej i społecznej, w której zasady demokratyczne i wolność słowa umożliwiają ścieranie się poglądów, ale nie prowadzą do nienawiści.

Chodzi o przywrócenie dialogowi społecznemu należytej mu rangi i poziomu, stworzenia przestrzeni, w której różnica zdań i nawet ostre starcie są próbą poszukiwania zrozumienia otaczającego nas świata czy ludzi, a nie okazją do poniżenia i zniszczenia inaczej myślących. Poszukiwania sposobów porozumiewania się w imię najwyższych wartości.

Krzysztof Budziakowski
Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego
Kraków 2019

Dom od Serca

niezabudkaAkcja „Dom od Serca” ma na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej. Rodziny objęte akcją, otrzymają:

1) Wybrany projekt domu jednorodzinnego z oferty Biura Architektonicznego KBProjekt. https://www.kbprojekt.pl/

2) 25 tys. złotych z wpływów za gotowe projekty tego biura zakupione w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia przez mieszkańców gminy, gdzie mieszka osoba objęta akcją.

3) Pomoc w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i pieniędzy potrzebnych na budowę domu.

Rodziny, które chcą zostać objęte akcją zgłaszają właściwe dla nich Urzędy Gmin. Wszystkie Urzędy Gmin na terenie kraju są poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin z ich terenu i spełniających określone warunki.

Informacje dla urzędów gmin:

Wniosek, jaki należy do nas przesłać powinien zawierać:

– dokumenty i opinie z odpowiedniej jednostki straży pożarnej świadczące o całkowitym zniszczeniu domu w wyniku klęski żywiołowej. Akcja obejmuje te sytuacje, gdzie rozmiar zniszczeń powoduje bezcelowość remontu i koniecznym staje się wybudowanie nowego domu,
– opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji finansowej rodziny, jak liczna jest rodzina, jakie są jej środki utrzymania, itp. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów akcji,
– dokumenty określające sytuację ubezpieczeniową zniszczonej nieruchomości,
– dokumenty stwierdzające o stanie prawnym nieruchomości gruntowej, na której miałby powstać nowy dom,
– informacje (opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) czy zgłaszana rodzina jest w stanie samodzielnie zająć się czynnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz koordynowania jej w czasie realizacji,
– wszelkie dodatkowe opinie i dokumenty z odpowiednich jednostek pozwalające na zobrazowanie rozmiarów tragedii.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wsparcia akcji.

Firmy pragnące przekazać materiały budowlane na rzecz akcji lub oferujące stałą pomoc, jako sponsora strategicznego, prosimy o kontakt telefoniczny w celu określenia szczegółów współpracy z koordynatorem projektu Mateuszem Budziakowskim tel. 604 380 477.

Powietrze dla Krakowa

Smog w Krakowie jest najważniejszym problemem naszego miasta. Oddychamy najgorszym powietrzem w Polsce i jednym z najgorszych w Europie. Chorujemy przez to i żyjemy krócej. Koszta społeczne tego stanu są niezwykle wysokie, sięgające – wg różnych szacunków – ok. pół miliarda złotych rocznie. Fundacja Zygmunta Starego wzywa do jak najszybszego rozwiązania tego problemu.

Możemy szybko zlikwidować ten stan. Większość zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10, bierze się z węgla spalanego w domowych piecach, tzw. piecach niskiej emisji. Dlatego uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja kotłów tego typu (szczególnie, że często służą do utylizacji śmieci: folii, plastików itp. odpadów, których spalanie wyzwala do powietrza dodatkowe toksyny) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami (gaz ziemny, ciepło sieciowe).

Podstawowym założeniem powinno być jak najszybsze pozbycie się smogu – nie tylko dlatego, że jego obecność ma negatywny wpływ na nas i nasze otoczenie, ale po prostu nam się nie opłaca. Likwidacja pieców węglowych to doskonała inwestycja – potrzebne nakłady zwrócą się w ciągu kilku lat.

Szczegóły akcji naszej Fundacji na stronie https://www.facebook.com/powietrzedlakrakowa/

Przeczytaj więcej…

Tanie budowanie

Tanie budowanieCelem naszego projektu edukacyjno-organizacyjnego „Tanie budowanie” jest rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o ułatwienie zarówno budowania domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. W zakresie budownictwa jednorodzinnego propagujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe oraz najbardziej efektywne systemy organizacji samego procesu budowlanego.
Przeczytaj więcej…

Ochrona polskich symboli

Ochrona polskich symboli państwowychJako naturalny Fundacja uznaje stan rzeczy, w którym polskie symbole państwowe; godło, flaga i hymn są odpowiednio chronione przez system prawny. W dojrzałym społeczeństwie obywatelskim, które jest dumne ze swojej historii, osiągnięć i pozycji w świecie symbole te są źródłem inspiracji, dumy i siły dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce wymaga wytężonej pracy na wielu płaszczyznach, począwszy od kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, poprzez wzmocnienie ochrony prawnej symboli, a na piętnowaniu przypadków ich znieważania skończywszy.

Przeczytaj więcej…

Zielony Kraków

fot. Zielony KrakówZielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

Przeczytaj więcej…

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Logo akcji Uliczna edukacja historycznaJesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Przeczytaj więcej…

Plebiscyt „Krakowianin 2014″

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w plebiscycie „KRAKOWIANIN 2014″ organizowanym przez  „Dziennik Polski”. Celem plebiscytu jest docenienie tych, którzy poprawiali świat i  rozsławiali nasze miasto. Nie szczędzili energii, zaangażowania i odnieśli  sukces.

Rada Fundacji im.Zygmunta Starego rekomenduje Państwu oddawanie głosów na  wskazane niżej osoby:

w kategorii NAUKA:
na pana prof. Janusza Skalskiego
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – za sukces jego zespołu, który uratował wychłodzonego chłopca.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/prof-janusz-skalski,25931,1357099,t,id,kid.html

w kategorii SPOŁECZEŃSTWO:
na ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
za działalność na rzecz niepełnosprawnych; w 2014 r. ks.Tadeusz uczestniczył  w strajku w gmachu Sejmu wraz z rodzicami niepełnosprawnych dzieci.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/ks-tadeusz-isakowiczzaleski,25923,1356993,t,id,kid.html

w kategorii BIZNES:
na pana Rafała Sonika
za osiągnięcia biznesowe równie dobre jak sportowe.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/rafal-sonik,25929,1357083,t,id,kid.html

i

na pana Mikołaja Placka
prezesa firmy Oknoplast – za podjęcie skutecznej globalnej konkurencji ze  światowymi potentatami, rozsławianie Polski na zachodnich rynkach.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/mikolaj-placek,25929,1357081,t,id,kid.html

w kategorii KULTURA:
na pana Krzysztofa Ingardena
jednego z dwóch głównych projektantów świetnego budynku Centrum Kongresowego ICE Kraków, autora wielu wybitnych projektów architektonicznych.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/krzysztof-ingarden,25927,1357029,t,id,kid.html

w kategorii POLITYKA:
na pana Sławomira Ptaszkiewicza
prezesa Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla, który sfinansował i  stworzył Ambasadę Krakowian – otwarte miejsce dla organizacji działających na rzecz miasta.
http://www.dziennikpolski24.pl/plebiscyt/karta/slawomir-ptaszkiewicz,25925,1357015,t,id,kid.html

Głosować można:
– na stronie internetowej www.dziennikpolski24.pl przez kliknięcie „głosuj za” (można oddać 5 głosów dziennie) Prawidłowe oddanie głosu jest potwierdzane zielonym komunikatem „Twój głos został przyjęty”.
– poprzez SMS wysłany na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z  VAT) z podaniem numeru nominacji (jeden sms oznacza oddanie 10 głosów i zakup e-wydania „Dziennika Polskiego”)
– za pośrednictwem Facebooka, również wchodząc na stronę „DP”.
– za pomocą kuponów drukowanych w „Dzienniku Polskim” 16 lutego, które należy wysłać lub dostarczyć osobiście do redakcji przy al. Pokoju 3

Więcej można przeczytać na: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3733322,wybieramy-krakowianina-2014-zaglosuj-na-osobowosci-roku-plebiscyt,id,t.html

w imieniu Rady Fundacji im.Zygmunta Starego
Krzysztof Budziakowski

Prace Zespołu Ochrony Symboli

W ciągu najbliższych miesięcy, prace Zespołu ds. Ochrony Symboli Narodowych koncentrować się będą głównie wokół przygotowania propozycji zmian w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony symboli państwowych. Spośród członków Zespołu do prac nad projektem nowelizacji oddelegowani zostali: Tomasz Guzik oraz Arkadiusz Kęciek. Dodatkowo, Zespół na bieżąco monitorował będzie przestrzeganie przepisów i standardów w zakresie ochrony symboli państwowych przez instytucje i osoby publiczne, a także weryfikował, zgodnie z przepisami i dobrymi praktykami, oferty czołowych producentów flag państwowych.