Ochrona polskich symboli

Ochrona polskich symboli państwowychJako naturalny Fundacja uznaje stan rzeczy, w którym polskie symbole państwowe; godło, flaga i hymn są odpowiednio chronione przez system prawny. W dojrzałym społeczeństwie obywatelskim, które jest dumne ze swojej historii, osiągnięć i pozycji w świecie symbole te są źródłem inspiracji, dumy i siły dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce wymaga wytężonej pracy na wielu płaszczyznach, począwszy od kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, poprzez wzmocnienie ochrony prawnej symboli, a na piętnowaniu przypadków ich znieważania skończywszy.

Projekt „Ochrona polskich symboli państwowych” jest jednym z kluczowych zadań jakie wyznaczyła sobie do realizacji Fundacja im. Zygmunta Starego. Uważamy, że obecny stan regulacji prawnych dotyczących polskich symboli państwowych jest niewystarczający. Podobnie wygląda kwestia samego obyczaju w społeczeństwie związanego z odpowiednim ich traktowaniem. Przykłady znieważania polskich symboli państwowych powinny być publicznie piętnowane.

Trzy kierunki

Dla ochrony polskich symboli państwowych potrzebne są działania na różnych polach, które Fundacja zgodnie ze swoją misją będzie koordynować i prowadzić. Akcje te będą jasnym sygnałem, że społeczeństwo nie będzie biernie przyglądać się jak znieważany jest nasz hymn, flaga czy godło.

Działania jakie Fundacja zamierza powziąć w celu realizacji projektu „Ochrona polskich symboli państwowych” będą prowadzone w trzech kierunkach:

Pierwszym jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz wprowadzenia w Polsce adekwatnej do rangi naszych symboli państwowych ochrony prawnej. Przykładem może tu być protokół flagowy, który jest standardem w wielu krajach zachodniej Europy. Tego typu dokument pomoże instytucjom rządowym i samorządowym w prawidłowym eksponowaniu flagi. Odpowiednio przeprowadzony ceremoniał wieszania flagi to dowód na szacunek i rangę jaki ten symbol ma dla mieszkańców i władz danego kraju. Fundacja będzie prowadziła działania zmierzające do wprowadzenia w Polsce protokołu flagowego.

Drugim jest projekt działań obywatelskich w zakresie ochrony polskich symboli państwowych. Jesteśmy przekonani, że praca od podstaw nad wzmocnieniem społecznej wrażliwości odnośnie wszelkich prób ich znieważania jest równie ważna jak odpowiednie regulacje prawne. Szczególnie istotna jest tu rola mediów w kształtowaniu postaw i kreowaniu wzorców zachowań. Fundacja im. Zygmunta Starego będzie zbierać fundusze do prowadzenia ogólnopolskich kampanii informacyjnych, które wspierać będą realizację misji ochrony polskich symboli państwowych.

Trzecim krokiem będzie monitorowanie jak wygląda w praktyce ochrona polskich symboli państwowych. Tego typu działania będą prowadzone na wielu płaszczyznach. Począwszy od „patrzenia na ręce” władzom Rzeczpospolitej, poprzez monitoring mediów, aż po przejawy znieważania polskich symboli państwowych poza granicami kraju. W uzasadnionych przypadkach Fundacja będzie interweniować podejmując kroki prawne, adekwatne do rangi przewinienia.

Zapraszamy wszystkich, którym idea tego projektu jest bliska do współpracy z naszą Fundacją i kontaktu z Kierownikiem Projektu, którym jest: Arkadiusz Kęciek