Dom od Serca

niezabudkaAkcja „Dom od Serca” ma na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej. Rodziny objęte akcją, otrzymają:
1) Wybrany projekt domu jednorodzinnego z oferty Biura Architektonicznego KBProjekt. https://www.kbprojekt.pl/
2) 25 tys. złotych z wpływów za gotowe projekty tego biura zakupione w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia przez mieszkańców gminy, gdzie mieszka osoba objęta akcją.
3) Pomoc w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i pieniędzy potrzebnych na budowę domu.
Rodziny, które chcą zostać objęte akcją zgłaszają właściwe dla nich Urzędy Gmin. Wszystkie Urzędy Gmin na terenie kraju są poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin z ich terenu i spełniających określone warunki.

Przeczytaj więcej…

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Logo akcji Uliczna edukacja historycznaJesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Przeczytaj więcej…

Zielony Kraków

fot. Zielony KrakówZielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

Przeczytaj więcej…

Ochrona polskich symboli

Ochrona polskich symboli państwowychJako naturalny Fundacja uznaje stan rzeczy, w którym polskie symbole państwowe; godło, flaga i hymn są odpowiednio chronione przez system prawny. W dojrzałym społeczeństwie obywatelskim, które jest dumne ze swojej historii, osiągnięć i pozycji w świecie symbole te są źródłem inspiracji, dumy i siły dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce wymaga wytężonej pracy na wielu płaszczyznach, począwszy od kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, poprzez wzmocnienie ochrony prawnej symboli, a na piętnowaniu przypadków ich znieważania skończywszy.

Przeczytaj więcej…

Tanie budowanie

Tanie budowanieCelem naszego projektu edukacyjno-organizacyjnego „Tanie budowanie” jest rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o ułatwienie zarówno budowania domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. W zakresie budownictwa jednorodzinnego propagujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe oraz najbardziej efektywne systemy organizacji samego procesu budowlanego. Przeczytaj więcej…

Bunt 50 latków!

Bunt 50 latkówWzywamy 50 latków do buntu! Jeśli nie macie pracy, jeśli nie macie środków do życia zbuntujcie się. Nie gódźcie się na społeczno ekonomiczne wykluczenie! Najwyższy czas zatrzymać postępującą dezaktywizację zawodową pokolenia 50+! Wspólnie z Fundacją im. Zygmunta Starego możecie odbudować swoją pozycję na rynku pracy. Pomożemy Wam zdobyć kluczowe kompetencje, które uwolnią Waszą kreatywność i pozwolą skutecznie rywalizować w erze cyfrowej gospodarki.

Przeczytaj więcej…

Co Wy wiecie o Polakach?

Co Wy wiecie o PolakachPolska to kraj wielu pionierów, odkrywców, wynalazców i przedsiębiorców, o których pamięć często zaginęła. W zbiorowej świadomości naszego narodu te postacie i ich osiągnięcia mogłyby pełnić rolę fundamentu, na którym budowane będzie uzasadnione poczucie naszej własnej narodowej wartości. Dlatego zgodnie z misją Fundacji, która za cel stawia sobie między innymi restytucję świadomości narodowej i państwowej będziemy prowadzić działania przywracające pamięć o polskich postaciach historycznych, które miały doniosły lub pionierski wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszej cywilizacji. Chcemy tym wzmacniać wiarę Polaków we własny potencjał twórczy, intelektualny i gospodarczy.

Przeczytaj więcej…

Forum Poszukiwania Porozumień

Forum Porozumień SpołecznychForum Poszukiwania Porozumień Społecznych jest projektem badawczo – edukacyjnym, dotyczącym języka, którym posługują się politycy i dziennikarze oraz metod komunikacji społecznej. Pytanie czy takie forum jest potrzebne jest pytaniem retorycznym. W Polsce już dawno dyskusja polityczna zamieniła się w walkę toczoną za pomocą języka, a walka ta ma na celu głównie zdyskredytowanie oponenta. Język staje się środkiem przymusu i przemocy a nie środkiem poszukiwania prawdy i porozumienia.

Przeczytaj więcej…

Cuda Polski – Reaktywacja

Zachować od zatracenia pamiątki narodowe, podawać je wiekom potomnym było zawsze i u wszystkich ludów powinnością świętą i tkliwą.

( Monumenta Regnum Poloniae Cracoviensia z 1821r.)

Cuda Polski ReaktywacjaPolska jest krajem szczególnie doświadczonym przez historię w ciągu ostatnich 400 lat. Niegdyś rozległa terytorialnie („od morza do morza”), pełna wspaniałych zamków, pałaców, dworów, kwitnących folwarków i bogatych miast, dziś z trudem odnajduje ślady dawnej świetności. Potężne kiedyś zamki, których tylko wzdłuż południowej granicy było kilkaset, teraz w większości są ledwo widoczną wśród lasu, porośniętą trawą i chaszczami, kupką gruzów.

Przeczytaj więcej…