Dom od Serca

niezabudka
Akcja „Dom od Serca” ma na celu niesienie pomocy rodzinom najuboższym z terenu całego kraju, które straciły dom w wyniku klęski żywiołowej. Rodziny objęte akcją, otrzymają:1) Wybrany projekt domu jednorodzinnego z oferty Biura Architektonicznego KBProjekt. https://www.kbprojekt.pl/
2) 25 tys. złotych z wpływów za gotowe projekty tego biura zakupione w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia przez mieszkańców gminy, gdzie mieszka osoba objęta akcją.
3) Pomoc w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i pieniędzy potrzebnych na budowę domu.
Rodziny, które chcą zostać objęte akcją zgłaszają właściwe dla nich Urzędy Gmin. Wszystkie Urzędy Gmin na terenie kraju są poinformowane o istnieniu akcji, jej celach oraz przede wszystkim o możliwości zgłoszenia do akcji rodzin z ich terenu i spełniających określone warunki.

Przeczytaj więcej…

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Logo akcji Uliczna edukacja historyczna
Jesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Przeczytaj więcej…

Zielony Kraków

fot. Zielony Kraków
Zielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

Przeczytaj więcej…

Ochrona polskich symboli

Ochrona polskich symboli państwowych
Jako naturalny Fundacja uznaje stan rzeczy, w którym polskie symbole państwowe; godło, flaga i hymn są odpowiednio chronione przez system prawny. W dojrzałym społeczeństwie obywatelskim, które jest dumne ze swojej historii, osiągnięć i pozycji w świecie symbole te są źródłem inspiracji, dumy i siły dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Osiągnięcie tego stanu rzeczy w Polsce wymaga wytężonej pracy na wielu płaszczyznach, począwszy od kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich, poprzez wzmocnienie ochrony prawnej symboli, a na piętnowaniu przypadków ich znieważania skończywszy.

Przeczytaj więcej…

Tanie budowanie

Tanie budowanie
Celem naszego projektu edukacyjno-organizacyjnego „Tanie budowanie” jest rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o ułatwienie zarówno budowania domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. W zakresie budownictwa jednorodzinnego propagujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe oraz najbardziej efektywne systemy organizacji samego procesu budowlanego.

Przeczytaj więcej…