Na ankietę Fundacji odpowiada Ryszard Bocian

Zgodę narodową najlepiej zacząć budować wokół kwestii, co do których istnieje już konsensus. I na dodatek jeśli jest poważne domniemanie, że konsensus ten nie zniknie pod wpływem zmieniających się okoliczności. Jedyną taką kwestią aktualnie wydaje się być sprawa banderowskiego ludobójstwa. Uchwała w tej sprawie przyjęta została ostatnio w sejmie bez sprzeciwu. I nie jest możliwe, żeby Ukraina odstąpiła od negacjonistycznego stanowiska w tej sprawie. Tak jak Turcja nie może przyznać się do ludobójstwa Ormian, tak i Ukraina nie może przyznać się do ludobójstwa Polaków. Obydwa te państwa korzystają do dzisiaj z owoców swych zbrodni. Zasiedlają wszak terytoria zrabowane swym ofiarom.

Pozytywne i  konstruktywne działanie w  tej kwestii można by zogniskować na początek wokół walki o następny krok — o ustawę ws. ludobójstwa banderowskiego. Oprócz środowisk kresowych walkę taką prowadzi już dziś Kukiz’15. Są także zwolennicy ustawy w PiS — i jak się zdaje w PSL.