30. 09. spotkanie UEH

30 9 spotkanieOdbyło się kolejne spotkanie zespołu Uliczna Edukacja Historyczna.

Zespół dokonał ostatniej konsultacji merytorycznej i stylistycznej opisów wydarzeń historycznych, które w pierwszej kolejności znajdą się na billboardach.

Omawiano także kwestię murali miejskich. W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Gorzkowska, Lucyna Lubańska, Elżbieta Markowska, Magdalena Żyła i Artur L. Zakrzewski.

11. 09 Wychowanie dla Polski…

Fundacja im. Zygmunta Starego objęła patronatem Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, przyjmując zaproszenie od Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Paideia”.

Temat Seminarium – Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863 – 1914/18)

Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. w Instytucie Pedagogiki UJ – Sala Witrażowa, ul. Batorego 12 w Krakowie.

Inicjatywa powołania Seminarium pojawiła się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna na przestrzeni dziejów nie znajdowała sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani adekwatnego dla jej wartości miejsca w europejskim, a nawet krajowym dyskursie naukowym.

Seminarium planowane jest, jako przedsięwzięcie cykliczne (coroczne), z myślą o powstaniu programów badawczych przyjmowanych przez jego uczestników w warstwie zarówno historycznej, jak i współczesnej myśli pedagogicznej. Spotkania mają służyć wymianie doświadczeń i koordynacji prowadzonych badań nad polskimi dokonaniami pedagogicznymi oraz strategiami włączenia ich w ogólnopolski i europejski dyskurs.

Kolejne Seminaria winny przynosić jej głębszą eksplorację, współczesną diagnozę, rekonstrukcję jej treści, ocenę jej wartości i rangi w dziejach rozwoju europejskiego humanizmu i naszej narodowej tożsamości (wolności). Kolejnym celem jest upowszechnianie polskiej myśli pedagogicznej na świecie – poprzez publikacje obcojęzyczne – głównie włączanie jej w dyskurs europejski.

Komitet Naukowy I Seminarium

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ (inicjatorka Seminarium)
Dr hab. Michel H. Kowalewicz, prof. UJ
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚl
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – UJ
Dr hab. Marek Rembierz – UŚl
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński – UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚl
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – UW

9. 09 „Czy nie lepiej byłoby…”

Zainspirowani myślą, którą sformułował Antoine de Saint-Exupéry Czy nie lepiej byłoby zamiast zwalczać zło, szerzyć dobro?, prosimy o intelektualne wsparcie działań Klubu Zygmuntowskiego. Przy takim pozytywistycznym nastawieniu na szerzenie dobrych idei, konstruktywnych działań oraz projektów wartościowych dla naszej wspólnoty obywatelskiej i państwowej potrzebujemy Państwa pomocy.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli wierząc, że wspólne działanie wielu wybitnych umysłów na rzecz inspirowania naszych współobywateli do szerzenia dobra zamiast do zwalczania zła, przyniesie istotną przemianę w naszym życiu społecznym.

Prosimy o przedstawianie pomysłów na spotkania spełniające nasze założenie i wzięcie udziału w ich organizacji oraz prowadzeniu.

Miejscem spotkań naszego Klubu jest piękna Sala Baltazara Fontany w kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1.

Osoby, które zechcą odpowiedzieć na moje zaproszenie, proszę o kontakt mailowy na adres: kb@fundacjazygmuntastarego.pl

pozdrawiam
Krzysztof Budziakowski

Prezes Fundacji im.Zygmunta Starego
31-553 Kraków ul.Cystersów 7B

1.09. Cytujemy Zybertowicza

Chcesz naprawić kraj? Napisz biznesplan dla Polski!

Pomysłów naprawy Polski u nas dostatek. Chętni do ich wcielania w życie też by się znaleźli. A jednak nie potrafimy się uporać z bylejakością na wielu polach naszego życia publicznego. Dlaczego? Odpowiedź jest tyleż prosta, ile kłopotliwa. Otóż większość pomysłów naprawiania spraw polskich jest nierealistyczna. Są oderwane od życia, chociaż ich autorom często wydaje się, iż oferują propozycje konkretne i odważne, śmiało chwytające byka (tj. dany problem) za rogi. I, rzecz jasna, owego byka powalające na ziemię.
Propozycja
Na Facebooku otrzymuję wiadomość prywatną: Taką mam refleksję: polskie uczelnie powinny zostać rzetelnie i bezwzględnie prześwietlone pod kątem kremlowskiej agentury i w dalszej kolejności oczyszczone zarówno z niej, jak i z pożytecznych idiotów, których tam też niemało. To, że jest tam wielu adeptów kremlowskich tajnych służb wrogo usposobionych do państwa polskiego, nie ulega wątpliwości.

Analiza

Propozycja wydaje się słuszna. Uczelnie powinny tworzyć kadry dobrej jakości, które wierzą w swój kraj i właściwie pojmują interes narodowy. Jeśli na uczelniach pracuje obca agentura – zwłaszcza ulokowana na wpływowych stanowiskach – to wywiera ona negatywny wpływ na myślenie studentów i kadry. Podobnie szkodliwi są pożyteczni idioci, tj. osoby nieświadomie działające na rzecz obcych interesów. Propozycja wydaje się też konkretna. Czyż nie wskazuje na źródło zła (a przynajmniej jedno z takich źródeł) – na konkretne grupy szkodników? Czyż nie mówi, co czynić? Szkodników z uczelni usunąć. Mamy rozpoznany problem (zagrożenie) i wskazany sposób jego rozwiązania (oczyszczenie). Wstępny ogląd mówi, że propozycja jest dobra. A skoro tak, to możemy rozważyć, jak wprowadzić pomysł w życie. Zróbmy to, czego pomysłodawcy zazwyczaj nie czynią – skonstruujmy coś w rodzaju biznesplanu dla tej propozycji.

Otoczenie społeczne

Gdy cel działania i jego uzasadnienie już mamy, pora na opisanie kontekstu, w jakim plan ma zostać wykonany. Jakie części otoczenia społecznego na pomysł zareagują pozytywnie, jakie negatywnie? Które media będą sprzyjały, jakie? A grupy interesów? Którym z nich realizacja propozycji będzie na rękę? Jakie możliwości wpływu na przebieg realizacji pomysłu mają jedni, a jakie drudzy? Czy wiemy, jak zwiększyć liczbę zwolenników i jak zmniejszyć liczbę przeciwników pomysłu?
Wykonawcy i finansowanie
Kto konkretnie, jacy ludzie, skąd się wywodzący, mają naszą propozycję realizować? A gdy już będziemy mieli realizatorów pomysłu, to kto miałby zarządzać całością tego przedsięwzięcia? Trzeba też ustalić, kiedy uznamy, iż plan osiągnął swoje cele. Bo wtedy realizatorów należałoby zwolnić. Warto rozważyć, co z nimi potem się stanie… Ile by to wszystko kosztowało i skąd uzyskać środki? Jak wyglądałyby tzw. koszty alternatywne – to znaczy, co innego, także przydatnego dla społeczeństwa, można by osiągnąć, gdyby potrzebne zasoby (ludzi, ich czas, środki rzeczowe i finansowe) przeznaczyć na inne zadania?

Procedury i harmonogram

W jaki sposób nasi wykonawcy mają pracować – jak rozpoznać w tysięcznej masie pracowników uczelni agentów oraz idiotów (pożytecznych – a co z idiotami, którzy dla nikogo pożyteczni nie są?). Przyjmijmy, że udało nam się to w sposób niearbitralny zrobić. A gdy tak już się stanie, to czy z uczelni te osoby mają być zwalniane w zgodzie z kodeksem pracy, czy bez oglądania się na prawne niuanse? I już stoimy o krok od problemu iście fundamentalnego: działać mamy ścieżką rewolucyjną czy w zgodzie z zasadami państwa prawa? Jaki harmonogram działań ustalić – ile etapów, ile czasu trwających? Po jakim czasie realizację należałoby zakończyć? Czy potrzebna jest efektywność 100 proc., czy wystarczy wyrzucenie 90 proc. agentów? Kto miałby o tym zadecydować? deficyt wyobraźni Kłopot z twórcami pomysłów naprawy Rzeczypospolitej polega m.in. na tym, że wskazanymi powyżej kwestiami nie zajmują sobie głowy. Często nie są świadomi większości z nich. Kto w dzisiejszej Polsce dysponuje instrumentami, aby kompetentnie rozpoznawać agenturę państw obcych? A gdy już odpowiemy sobie na pytanie, że finansowany jest z naszych podatków kontrwywiad, to spytajmy, dlaczego zadania owego nie realizuje? I teraz potrzebujemy pomysłu, jak kontrwywiad do tego skłonić. Do tego potrzebny jest kolejny biznesplan.

Chętnych do naprawy Polski zachęcam do jego opracowania. Oczywiście zdarzają się też rewolucje, które wybuchają znienacka, bez żadnych biznesplanów. Może dlatego większość z nich przynosi więcej ofiar niż korzyści społecznych.

Andrzej Zybertowicz
Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostatnio wydał
„Pociąg do Polski. Polska do pociągu”.
Tekst ukazał się w tygodniku „wSieci”.

Wspieramy film Grodno 1939

Ósmego sierpnia 2014 r. nasza Fundacja im. Zygmunta Starego wsparła finansowo produkcję filmu „Grodno 1939”.

Powstający film dokumentalny ma na celu upamiętnienie obrony Grodna przed inwazją sowiecką w 1939 roku i pokazanie heroicznej, wspólnej walki Polaków i Białorusinów przeciw najeźdźcy.

Pomysłodawcą filmu jest Piotr Kościński, dziennikarz i prezes Fundacji Lelewela, a autorem scenariusza Robert Miękus, scenarzysta m.in. „1920 Wojna i miłość” oraz „Ojca Mateusza”.

Bohaterska obrona Grodna to do dziś jedna z najmniej znanych bitew Września 1939 roku. Przez cały okres PRL komunistyczna propaganda robiła wszystko by zatrzeć w pamięci przekaz o heroicznej postawie obrońców i zbrodniach Sowietów.

Trzy dni, od 20 do 22 września Grodno broniło się przed nacierającym ze wschodu śmiertelnym wrogiem. Zaskoczeni postawą cywilnej ludności miasta wspartej niezbyt silnymi polskimi oddziałami Rosjanie nie raz uciekali się do bezprzykładnego bestialstwa. Już po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną Sowieci okrutnie zamordowali wielu z obrońców miasta.

We wrześniu przypada 75 rocznica tych tragicznych wydarzeń.

31.07 Nasi Dobroczyńcy

W lipcu b.r. następujące osoby dokonały wpłat na działalność statutową
Fundacji im. Zygmunta Starego:
– pani M.Z. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan G.K. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan J.W.W. 31-328 Kraków …..20 zł
– pan R.W. 36-047 Niechobrz …..20 zł
– pan T.K. 26-600 Radom …..10 zł
– pan R.Z. 30-134 Kraków …..100 zł
– pan G.B. 02-785 Warszawa …..50 zł
– pan L.R. 61-255 Poznań …..50 zł
– pan J.R. 30-243 Kraków …..50 zł
– pani I.O. 30-434 Kraków …..10 zł
– pan J.Z. B SZCZ …..50 zł
– pan K.D. Kraków …..120 zł
– pani D.B-P. 03-968 Warszawa …..10 zł
Wszystkim naszym Dobroczyńcom najserdeczniej dziękujemy. Te wpłaty odbieramy
jako niezwykle dla nas ważny symbol poparcia naszej działalności. Poczucie,
że nasze projekty odbierane są przez wiele osób jako ważne społecznie
motywuje nas jeszcze bardziej do pracy. Każdy z Darczyńców będzie mógł
zapoznać się ze szczegółowym, rocznym rozliczeniem finansowym działalności
naszej Fundacji.

15.07 Zmiany w Radzie Klubu Z.

Dnia 15 lipca 2014 r. decyzją Prezesa Fundacji im. Zygmunta Starego Krzysztofa Budziakowskiego powołani zostali w skład Rady Klubu Zygmuntowskiego Panowie Stefan Płażek, Konrad Kulasek, Tomasz Guzik, Zygmunt Grzesiak.

Jednocześnie odwołany ze składu Rady został Pan Aleksander Brzózka.

Roczna praca Zespołu OSN

W okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych skoncentrował się w swoich pracach na dwóch obszarach:

1. Formalno-prawne standardy ochrony symboli narodowych.
2. Zasady posługiwania się tymi normami w praktyce.

W ramach pierwszego obszaru, Zespół dokonał przeglądu obowiązujących w polskim prawodawstwie aktów prawnych, regulujących symbole narodowe, zarówno w aspekcie ich ochrony, jak i zasad związanych z ich odwzorowywaniem i eksponowaniem, uwzględniając przy tym wybrane standardy obowiązujące w tym zakresie za granicą.

Działania te pozwoliły na stworzenie wykazu luk prawnych w obowiązujących przepisach, co stanowi podstawę dla wniosków, odnoszących się do przyszłych zmian w ustawodawstwie.

W ramach drugiego obszaru, Zespół zapoznał się z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r., dotyczącym używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej oraz sformułował na tej podstawie wnioski określające systemowe uchybienia.

Z uwagi na brak krajowego, oficjalnego protokołu flagowego, koniecznym było sporządzenie analizy porównawczej obowiązujących zapisów w innych państwach. W tym celu nawiązano kontakt z wybranymi ambasadami w Polsce oraz przetłumaczono na język polski protokoły flagowe Niemiec i USA, przyjmując ten ostatni za wzorcowy na potrzeby planowanych prac kodyfikacyjnych.

Kolejnym krokiem było rozpoznanie rynku producentów flag RP, a następnie sporządzenie bazy głównych wytwórców i przeanalizowanie ich ofert pod kątem poziomu jakości oraz zgodności tych produktów z przepisami prawa. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie ofert o najwyższym poziomie, co w dalszych planach posłuży Zespołowi do promowania dobrych praktyk w tej sprawie.

Wykonane w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zadania staną się w dalszej kolejności podstawą dla planowanej przez Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych pracy nad projektem nowego aktu prawnego, zapewniającego wyższy standard ochrony polskich symboli narodowych.

26.06 Zebranie Prezydium Rady

W dniu 26.06. 2014 r. w siedzibie Fundacji im. Zygmunta Starego w Krakowie przy ul. Cystersów 7B odbyło się zebranie Prezydium Rady Fundacji w pełnym składzie. Było to coroczne zebranie, którego celem zgodnie z Ustawą o fundacjach była analiza sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Fundacji za pierwszy rok działalności Fundacji im. Zygmunta Starego. Zebranie prowadził Prezes Rady Fundacji Krzysztof Budziakowski, a sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Zarządu Fundacji Aneta Jasińska-Lis. W wyniku głosowania, jednogłośnie zaakceptowano i przyjęto sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok 2013. Sprawozdanie zostanie złożone do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Krzysztof Budziakowski
Prezes Rady Fundacji im. Zygmunta Starego

Aneta Jasińska-Lis
Dyrektor Zarządu Fundacji im. Zygmunta Starego

23.06. Podziękowanie

W imieniu Rady Klubu Zygmuntowskiego serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Potoczek, Kierownikowi Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” oraz Panu Januszowi Paluchowi, Dyrektorowi Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie za życzliwość dla naszej działalności i udostępnianie nam na spotkania klubowe Sali Baltazara Fontany. Dzięki Pani Kierownik i Panu Dyrektorowi mogliśmy organizować przez ostatni rok akademicki spotkania i dyskusje z wybitnymi przedstawicielami nauki, literatury, teatru, muzyki i polityki. Sprawne zarządzanie przez Panią Kierownik Grażynę Potoczek podległym jej Klubem Dziennikarzy i okazywana nam przychylność, były nieocenionym wsparciem dla naszej inicjatywy, za które wyrażamy olbrzymią wdzięczność.

Krzysztof Budziakowski
Prezes Fundacji im.Zygmunta Starego

Magdalena Żyła
Przewodnicząca Rady Klubu Zygmuntowskiego