Tanie budowanie

Tanie budowanieCelem naszego projektu edukacyjno-organizacyjnego „Tanie budowanie” jest rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o ułatwienie zarówno budowania domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. W zakresie budownictwa jednorodzinnego propagujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania projektowe oraz najbardziej efektywne systemy organizacji samego procesu budowlanego.

Partner projektu:

1

W zakresie budownictwa wielorodzinnego proponujemy:

Zostań swoim deweloperem! Z pomocą Fundacji im. Zygmunta Starego mała grupa może założyć spółdzielnię i wybudować budynek mieszkalny nawet do 40% procent taniej niż to robi developer. Dzięki optymalizacji kosztów i ścisłej kontroli każdego etapu budowy można uzyskać dodatkowe, znaczące oszczędności. Zysk developera zostanie w Twojej kieszeni! Tanie budowanie jest naprawdę możliwe, ale wymaga wiedzy, dobrej organizacji i ścisłej kontroli kosztów. Fundacja Zygmunta Starego zamierza aktywnie wspierać tą ideę. Będziemy oferować realną pomoc wszystkim, którzy wykażą chęć i wolę realizacji tego typu projektów. Zwiększanie zasobów mieszkaniowych ma kluczowe znaczenie dla zdrowego, harmonijnego rozwoju naszego społeczeństwa.

Fundacja z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację materialną Polaków, którzy mają coraz większe problemy z zakupem własnego mieszkania. Krach na rynku ryzykownych kredytów hipotecznych w USA z 2007 roku zapoczątkował kryzys finansowy, którego skutki odczuwamy do dziś. Spadające tempo rozwoju gospodarczego, wzrastające bezrobocie, zaostrzane kryteria przyznawania kredytów hipotecznych stawiają Polaków pragnących kupić własne mieszkanie w coraz trudniejszej sytuacji.

Powróćmy do korzeni!

Kwitnąca w dwudziestoleciu międzywojennym spółdzielczość pomagała budować odradzającą się Rzeczpospolitą. Jak się ocenia funkcjonowało wtedy około 16 tysięcy spółdzielni różnego typu. Czasy komunizmu przyniosły stopniową degradację i wypaczenie idei spółdzielczości, nastąpiło całkowite podporządkowanie ideom i celom polityki społecznej państwa. Ponowne odrodzenie przyszło dopiero po 1989 roku, wraz z upadkiem komunistycznego reżimu.

Wierzymy, że zakładanie spółdzielni mieszkaniowych, których nadrzędnym celem jest budowa i administrowanie zasobami mieszkalnymi, a nie wypracowanie nadwyżki bilansowej jest optymalnym rozwiązaniem istniejącego problemu. Zrzeszanie się obywateli w spółdzielnie pozwoli na realizację inwestycji, które normalnie są poza zasięgiem pojedynczego inwestora. Kluczową kwestią są tu koszty. Mieszkania oferowane na rynku pierwotnym i wtórnym są obciążone marżami developerów, co często winduje ich ceny w rejony, które automatycznie wykluczają dużą część społeczeństwa z ich zakupu. Wzorcowo działająca spółdzielnia likwiduje ten problem, bo jej nadrzędnym celem nie jest zysk, tylko budowa i administracja wspólnym majątkiem.

Partnerem naszej akcji jest Biuro Architektoniczne KBProjekt.pl posiadające swoje oddziały w takich miastach jak: KRAKÓW, WARSZAWA, GDAŃSK, SZCZECIN, WROCŁAW, LUBLIN, POZNAŃ, KATOWICE, BYDGOSZCZ, OLSZTYN i wiele innych. Biuro to oferuje szeroki wybór nowoczesnych i tradycyjnych domów jednorodzinnych a także tanie, gotowe projekty budynków wielorodzinnych, które można obejrzeć klikając na poniższe linki:
http://www.kbprojekt.pl/1551/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1542/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/985/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1410/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1579/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1667/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1633/budynek-wielorodzinny
http://www.kbprojekt.pl/1491/budynek-mieszkalny-w-zabudowie-szeregowej
http://www.kbprojekt.pl/1123/budynek-w-zabudowie-szeregowej

Wierzymy, że warto pobudzać ducha polskiej spółdzielczości, zwłaszcza mieszkaniowej. Jednocześnie jesteśmy świadomi barier jakie stoją przed osobami chcącymi założyć własną spółdzielnię. To dla nich między innymi przygotowaliśmy nasz projekt „Tanie budowanie”. Jego założenia przewidują podjęcie przez Fundację następujących działań:

-Pomoc w zakładaniu spółdzielni mieszkaniowych

-Pomoc w organizacji budowy

-Tworzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych

-Udzielanie fachowych porad w zakresie prawa spółdzielczego

-Udostępnianie wzorów dokumentów niezbędnych do założenia spółdzielni

-Prowadzenie kampanii informacyjnych

-Wspieranie działań stron trzecich, które zmierzają do popularyzacji idei taniego budownictwa mieszkaniowego

-Organizowanie tematycznych spotkań i konferencji z udziałem różnych środowisk zainteresowanych propagowaniem idei spółdzielczości

-Pozyskaniem na rzecz Fundacji osób, które wspierać ją będą w realizacji projektu „Tanie budowanie”.

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą na rzecz tego projektu i rozwoju spółdzielczości. Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Projektu Aneta Jasińska Lis ajl@fundacjazygmuntastarego.pl

Współpracują z nami:

5

2

3

4