Jak się wzbogacić mogą Polska

i Polacy?

Prezentujemy odpowiedzi na pytanie
naszej debaty.
Łukasz Warzecha

dr Marcin Chmielowski
dr Marcin Chmielowski
Michał Twardosz
Aleksander Galos
Krzysztof Pawłowski
Stanisław Bieleń
Aleksander Galos