Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy Życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

 

bnf_4_kopia

 

11 Listopada w Krakowie

Zespół Ochrony Polskich Symboli podjął się zadania monitorowania sposobu eksponowania flagi państwowej w dniu 11 listopada 2014 r. na budynkach publicznych miasta Krakowa.

Flagi eksponowane tego dnia były zasadniczo czyste i wyglądały schludnie. Niestety, dość często można było zauważyć, że oplątywały się na drzewcu pod wpływem wiejącego wiatru. Materiał, z którego zostały wykonane, jest zbyt cienki, aby flagi mogły pozostać rozprostowane. Jest to poważne uchybienie, gdyż symbole narodowe powinny być wykonane ze szlachetnych materiałów.

Zdarzały się też miejsca, w których flaga była biało-pomarańczowa, zamiast biało-czerwonej. Niektóre flagi  miały kontakt z budynkiem lub instalacją elektryczną, co nie powinno mieć miejsca. Zdarzały się też budynki Urzędu
Miasta Krakowa, które w tym dniu nie zostały w ogóle udekorowane.

Autorzy zdjęć: Aleksandra Malinowska, Andrzej Grzeszczuk, Tomasz Guzik,
Arkadiusz Kęciek.

Urzad Wojewodzki

20141111449

20141111446

poprawnie_wywieszona_flaga

kontakt_z_budynkiem_2

flagi_wywieszono_poprawnie

flaga_oplatana

flaga_ma_kontakt_z_budynkiem

flaga_bialo-pomaranczowa

brak_dekoracji

3.11 Pogotowie Flagowe

Fundacja im. Zygmunta Starego nawiązała współpracę z białostockim Pogotowiem Flagowym. Działalność Pogotowia koresponduje z projektem „Ochrona polskich symboli” realizowanym przez naszą Fundację.

Pogotowie Flagowe powstało w odpowiedzi na mnożące się przykłady braku szacunku dla flagi państwowej, często niestety, idące z góry. Nieznajomość ustawy, nakazującej otoczenie symboli narodowych troską i szacunkiem, a zawłaszcza nieumiejętność należytego eksponowania flagi, połączona z zawstydzającą niefrasobliwością jej traktowania, daje smutny obraz odczuwania narodowej dumy.

Misją Pogotowia Flagowego jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz szczególnie flagi, która jest najpopularniejszym, a jednocześnie najbardziej zaniedbanym symbolem państwowym.

Na portalu informacyjnym www.pogotowieflagowe.pl znajduje się ciągle poszerzana baza wiedzy na temat symboli narodowych. Portal został uruchomiony w 2012 r. i cieszy się ogromną popularnością – jak mówią twórcy, czasem łącze internetowe nie nadąża z obsługą.

Dobrą radę, od której zacząć należy każdą próbę ekspozycji flagi, sformułował Przewodniczący Komisji Heraldycznej Paweł Dudziński, który potwierdzając dramatyczne zaniedbania, mówi: „Najważniejsze jednak, żebyśmy pamiętali, że flaga powinna być czysta, porządnie wyglądająca i że należy posługiwać się nią w sposób godny”.

pogotowie flagowePogotowie Flagowe od wielu lat pracowało także nad sposobem eksponowania flagi, który spełniałby wysokie standardy. Efektem prac innowacyjno-wdrożeniowych jest flaga, która nie oplątuje się na drzewcu oraz zachowuje kształt prostokąta nawet przy bezwietrznej pogodzie i w pomieszczeniach zamkniętych – dzięki temu jest zgodna z Ustawą o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych.

 

Fundacja im. Zygmunta Starego została obdarowana przez Pogotowie tzw. dobrą flagą.
http://www.pogotowieflagowe.pl/

 

14.10 Ochrona symboli

14 października odbyło się spotkanie zespołu Ochrona Symboli. Pod kierownictwem nowego koordynatora, pana Tomasza Guzika, omawiano plan działań na bieżący rok akademicki.

Za tegoroczny priorytet uznano opracowanie aktu legislacyjnego chroniącego polskie symbole narodowe, który uzupełniłby obecne luki w prawie polskim. Zadanie to zdecydował się pilotować pan mec. Stefan Płażek.

Zespół planuje także monitorować sposób eksponowania flagi w dniu 11 listopada na najważniejszych budynkach publicznych miasta Krakowa. Raport z tego wydarzenia publikowany będzie na naszej stronie internetowej.

14 X_nW spotkaniu wzięli udział: koordynator Tomasz Guzik, Aleksandra Malinowska, Magdalena Żyła, Stefan Płażek i Andrzej Grzeszczuk.

6.10. Zielony Kraków

Gościem poniedziałkowego spotkania zespołu Zielony Kraków był dr inż. Wojciech Bobek z Politechniki Krakowskiej, specjalista od miejskiej zieleni i architekt krajobrazu.

Doktor Bobek dzielił się swoją rozległą wiedzą na temat zagospodarowania zieleni miejskiej w miastach Europy. Opowiadał o modnym „guerilla gardening”, czyli ogrodnictwie partyzanckim, a także XIX-wiecznych polskich Towarzystwach Upiększania Miast i obywatelskich inicjatywach podobnych do projektu Zielonego Krakowa realizowanego przez naszą Fundację.

Omawiano gatunki drzew i krzewów najlepiej nadających się do posadzenia w warunkach krakowskich, biorąc pod uwagę miejsca o największym zapotrzebowaniu na zieleń, to znaczy tam, gdzie odgradzają one przestrzeń dla pieszych od jezdni. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do naszych płuc bezpośrednio spod kół samochodów z ich rur wydechowych.

6 10 zielony krakow

W spotkaniu wzięli także udział: koordynatorka projektu dr Elżbieta Markowska-Kozak, Janina Żuradzka, Stefania Lubańska, Lucyna Lubańska, Magdalena Żyła i Apolinary Żuchowicz.

3.10. Ekonomia Sumienia

Fundacja im. Zygmunta Starego objęła patronatem I Ogólnopolskie Forum Chrześcijańskie Ekonomia Sumienia. Jest to największe i najbardziej prestiżowe chrześcijańskie przedsięwzięcie tego typu w Polsce, a zarazem ambitna próba zintegrowania ludzi, którzy kierują się w życiu i biznesie sumieniem i wartościami chrześcijańskimi. Jego przesłaniem są słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25, 40).

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, dyrektorów, menedżerów, prawników, lekarzy, wykładowców, nauczycieli oraz wszystkich ludzi wolnych zawodów, a także studentów. Dzieło pobłogosławił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Forum odbędzie się 25 października 2014 r. w hali Orlen Arena w Płocku.

ekonomia_sumienia2

http://rejestracja.wiarawbiznesie.pl

2.10. Nasi Darczyńcy

W sierpniu i wrześniu b. r. następujące osoby dokonały wpłat na działalność  statutową
Fundacji im. Zygmunta Starego:
– pan K. S. Kraków …..50 zł (sierpień)
– pan K. B. 31-463 Kraków ….. 1000 zł ( na cel określony w mailu)
– pani A. N. 30-209 Kraków ….. 50 zł
– pan Ł. K. 30-376 Kraków ….. 200 zł
– pani D. B.-P. 03-968 Warszawa ….. 10 zł
– państwo S. i A. G. 31-609 Kraków ….. 20 zł
– pan K. S. Kraków ….. 50 zł (wrzesień)
– pani H. M. Kraków ….. 50 zł
– pani A. R. 32-002 Węgrzce Wielkie ….. 200 zł
– pan J. Z. Bydgoszcz ….. 50 zł

Wszystkim naszym Dobroczyńcom najserdeczniej dziękujemy. Te wpłaty odbieramy jako niezwykle dla nas ważny symbol poparcia naszej działalności. Każdy z Darczyńców będzie mógł zapoznać się ze szczegółowym, rocznym rozliczeniem finansowym działalności naszej Fundacji.

Krzysztof Budziakowski
Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego

30. 09. spotkanie UEH

30 9 spotkanieOdbyło się kolejne spotkanie zespołu Uliczna Edukacja Historyczna.

Zespół dokonał ostatniej konsultacji merytorycznej i stylistycznej opisów wydarzeń historycznych, które w pierwszej kolejności znajdą się na billboardach.

Omawiano także kwestię murali miejskich. W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Gorzkowska, Lucyna Lubańska, Elżbieta Markowska, Magdalena Żyła i Artur L. Zakrzewski.

11. 09 Wychowanie dla Polski…

Fundacja im. Zygmunta Starego objęła patronatem Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, przyjmując zaproszenie od Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Paideia”.

Temat Seminarium – Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863 – 1914/18)

Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. w Instytucie Pedagogiki UJ – Sala Witrażowa, ul. Batorego 12 w Krakowie.

Inicjatywa powołania Seminarium pojawiła się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna na przestrzeni dziejów nie znajdowała sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani adekwatnego dla jej wartości miejsca w europejskim, a nawet krajowym dyskursie naukowym.

Seminarium planowane jest, jako przedsięwzięcie cykliczne (coroczne), z myślą o powstaniu programów badawczych przyjmowanych przez jego uczestników w warstwie zarówno historycznej, jak i współczesnej myśli pedagogicznej. Spotkania mają służyć wymianie doświadczeń i koordynacji prowadzonych badań nad polskimi dokonaniami pedagogicznymi oraz strategiami włączenia ich w ogólnopolski i europejski dyskurs.

Kolejne Seminaria winny przynosić jej głębszą eksplorację, współczesną diagnozę, rekonstrukcję jej treści, ocenę jej wartości i rangi w dziejach rozwoju europejskiego humanizmu i naszej narodowej tożsamości (wolności). Kolejnym celem jest upowszechnianie polskiej myśli pedagogicznej na świecie – poprzez publikacje obcojęzyczne – głównie włączanie jej w dyskurs europejski.

Komitet Naukowy I Seminarium

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ (inicjatorka Seminarium)
Dr hab. Michel H. Kowalewicz, prof. UJ
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚl
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – UJ
Dr hab. Marek Rembierz – UŚl
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński – UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚl
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – UW

9. 09 „Czy nie lepiej byłoby…”

Zainspirowani myślą, którą sformułował Antoine de Saint-Exupéry Czy nie lepiej byłoby zamiast zwalczać zło, szerzyć dobro?, prosimy o intelektualne wsparcie działań Klubu Zygmuntowskiego. Przy takim pozytywistycznym nastawieniu na szerzenie dobrych idei, konstruktywnych działań oraz projektów wartościowych dla naszej wspólnoty obywatelskiej i państwowej potrzebujemy Państwa pomocy.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli wierząc, że wspólne działanie wielu wybitnych umysłów na rzecz inspirowania naszych współobywateli do szerzenia dobra zamiast do zwalczania zła, przyniesie istotną przemianę w naszym życiu społecznym.

Prosimy o przedstawianie pomysłów na spotkania spełniające nasze założenie i wzięcie udziału w ich organizacji oraz prowadzeniu.

Miejscem spotkań naszego Klubu jest piękna Sala Baltazara Fontany w kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1.

Osoby, które zechcą odpowiedzieć na moje zaproszenie, proszę o kontakt mailowy na adres: kb@fundacjazygmuntastarego.pl

pozdrawiam
Krzysztof Budziakowski

Prezes Fundacji im.Zygmunta Starego
31-553 Kraków ul.Cystersów 7B