Zmiana w Radzie Klubu Z.

Magda Żyła27 maja 2014 Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego Krzysztof Budziakowski powołał na funkcję Przewodniczącej Rady Klubu Zygmuntowskiego Magdalenę Żyłę.  Zadaniem Przewodniczącej jest m. in. harmonizowanie pracy członków Rady i koordynacja spotkań Klubu.

Osoby zainteresowane współpracą z Klubem Zygmuntowskim prosimy o kontakt z Przewodniczącą na adres:
magdalena.zyla@fundacjazygmuntastarego.pl

26 V Film o Krymie w Klubie Z.

537135_261769717334269_470029241_n26 maja obejrzeliśmy w Klubie Zygmuntowskim film dokumentalny „…Jedźmy nikt nie woła…” w reżyserii Artura Ludwika Zakrzewskiego. Po projekcji odbyło się spotkanie z autorem, który od dwudziestu paru lat, co roku odwiedza Krym, mieszkając tam niekiedy nawet kilka miesięcy. Film jest więc bardzo osobistą prezentacją tego miejsca,ludzi tam mieszkających i ich historii. Jak powiedział Artur L. Zakrzewski: „Fenomen miejsca spotkania, wspólnoty wspólnot, oczami mieszkańców – bardzo różnych, tworzy obraz tego świata, wierny i bogaty, choć w przedstawieniu niemożliwy do wyczerpania.” Spotkanie odbyło się jak zwykle przy ul. Szczepańskiej 1, na I piętrze o godz.18.00 w Sali Baltazara Fontany kamienicy „Pod Gruszką”.

Filmem tym rozpoczęliśmy cykl pokazów filmów prezentujących rzeczywistość w autorski sposób. Mamy nadzieję przyczynić się tym do zintensyfikowania dyskusji o otaczającym nas świecie.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRCY

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współdziałania przy realizacji inicjatyw i projektów Fundacji im. Zygmunta Starego. Naszym celem jest inicjowanie pozytywistycznej aktywności obywatelskiej i działanie na rzecz restytucji świadomości narodowej i państwowej. Poniżej prezentujemy listę prac w zakresie których potrzebujemy pomocy. Opisy wszystkich projektów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.fundacjazygmuntastarego.pl.

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA
– stworzenie bazy firm billboardowych w Krakowie
– korespondencja z firmami billboardowymi w celu pozyskania nośników reklamy dla akcji
– stworzenie bazy drukarni które drukują billboardy

ZIELONY KRAKÓW
– pozyskanie parterów społecznych do akcji
– prowadzenie korespondencji ze współpracownikami i partnerami

OCHRONA POLSKICH SYMBOLI
– aktywne monitorowanie zagranicznych i polskich mediów elektronicznych w celu wychwytywania przejawów braku poszanowania polskich symboli państwowych i narodowych.
– stworzenie bazy producentów flag
– prowadzenie korespondencji z instytucjami i partnerami społecznymi
– pomoc w organizacji konkursu dla młodzieży i nauczycieli na temat ceremoniału szkolnego z udziałem symboli państwowych.

TANIE BUDOWANIE
– pomoc w pracach organizacyjnych

BUNT 50 LATKÓW!
– pomoc w stworzeniu programu kursów, według którego będą prowadzone szkolenia
– pozyskiwanie specjalistów dla celu prowadzenia kursów

CO WY WIECIE O POLAKACH?
-pomoc w dokończeniu tworzenia bazy wybitnych polskich postaci, które mogą stać się bohaterami naszej książki
-pomoc przy organizacji ogólnopolskiego konkursu dla licealistów

FORUM POSZUKIWANIA POROZUMIEŃ
– pomoc w organizacji debat politycznych

CUDA POLSKI – REAKTYWACJA
– pomoc w pracach organizacyjnych konferencji propagującej odbudowę zamków i pałaców w Polsce
– opracowanie koncepcji programu konferencji
– przygotowanie listy uczestników (konserwatorzy zabytków, osoby, które odbudowały zabytek, przedstawiciele gmin na terenie których są zabytki do odbudowy czy całkowitej rekonstrukcji, firmy rewaloryzujące zabytki, przedstawiciele banków i deweloperów, inne osoby popierające ideę odbudowy)
– poszukiwanie i wynajęcie odpowiedniej sali oraz zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, ekranów, rzutników, sprzętu umożliwiającego prezentacje multimedialne itp, catering ew. noclegi, jeśli konferencja dwudniowa
– przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, druk plakatów oraz inne formy promocji (patronaty medialne)
– ustalenie zasad uczestnictwa w konferencji, długości referatów czy prezentacji,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników konferencji (lista zabytków do podniesienia z ruin, wraz z adresami gmin, na terenie których znajdują się te obiekty oraz informacją o ich stanie prawnym, adresy firm konserwatorskich itp.)
– znalezienie kompetentnej osoby prowadzącej obrady
– opracowanie i rozpowszechnienie materiałów z konferencji (rejestracja, druk referatów, ew. przygotowanie „Sprawozdania z prac”)
-szukanie inwestorów, zainteresowanych odbudową zabytkowych obiektów

FUNDRAISING
– organizacja zbiórek pieniędzy na realizację projektów

ZESPÓŁ PROMOCJI FUNDACJI
– promowanie działań Fundacji i spotkań Klubu Zygmuntowskiego w internecie,
– wspieranie działań w zakresie szeroko pojętego marketingu internetowego,
– nawiązywanie współpracy z grupami (koła naukowe, biznesowe, organizacje społeczne) osób zainteresowanych działalnością Klubu,
– promowanie spotkań Klubu Zygmuntowskiego podczas spotkań innych klubów i kręgów dyskusyjnych oraz reprezentowanie Klubu Zygmuntowskiego na tych spotkaniach.

KLUB ZYGMUNTOWSKI
-pomoc w nawiązywaniu kontaktów i organizacji spotkań Klubu Zygmuntowskiego

Zgłoszenia prosimy kierować na zamieszczony poniżej adres email, z adnotacją w który projekt pragną się Państwo zaangażować.

kb@fundacjazygmuntastarego.pl

Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego
Krzysztof Budziakowski

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Jesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Fundacja im. Zygmunta Starego za cel stawia sobie pielęgnowanie pamięci o dziedzictwie naszego narodu i jego pięknych, ponad 1000 letnich dziejach. Edukacja historyczna nie jest zadaniem łatwym, dlatego przygotowaliśmy unikatowy projekt, który w sposób nowatorski podchodzi to tego zadania. Jego głównym celem jest otwarta, uliczna edukacja społeczeństwa w zakresie wydarzeń historycznych, o których wiedza i pamięć ulega zapomnieniu. Zamierzamy go osiągnąć korzystając z narządzi jakie dają nam współczesne narzędzia reklamy zewnętrznej. Począwszy od plakatów, poprzez bilbordy, a na nośnikach elektronicznych skończywszy.

Reklama zewnętrzna jest w Polsce bardzo popularnym i skutecznym nośnikiem promocji. Począwszy od plakatów, które mają w Polsce długą i piękną tradycję, poprzez wielkoformatowe bilbordy, aż po panele LCD w miejskich środkach transportu. Ich różnorodność pozwala na dotarcie do odbiorcy w różnym miejscu i czasie. W każdym polskim mieście znajdziemy tysiące miejsc dedykowanych pod różne nośniki reklamowe, z czego cześć stoi niewykorzystana. Ten potencjał należy zagospodarować.

Partnerzy akcji
Do współpracy przy tym projekcie zapraszamy historyków, którzy pomogą nam wybrać te wydarzenia, które według nich są godne przypomnienia i utrwalenia w pamięci współczesnych. Wspólnie stworzymy listę kilkudziesięciu wydarzeń, które stopniowo pojawiać się będą na nośnikach reklamy zewnętrznej najpierw w Krakowie, a później w pozostałych miastach Polski.

Fundacja będzie dążyć do zaangażowania w ten projekt firm z branży reklamy zewnętrznej, które dysponują wolnymi nośnikami. Pragniemy, by stali się oni ważnymi partnerami naszej akcji i udostępnili na czas jej trwania część wolnych zasobów jakimi dysponują. Liczymy także na wsparcie ze strony partnerów instytucjonalnych, którym na sercu leży pielęgnowanie pamięci o historii naszego państwa.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się stworzyć ciekawą wizualnie i merytorycznie kampanię edukacyjną, która przywróci zbiorowej pamięci przynajmniej część ważnych wydarzeń historycznych. Projekt ma zdecydowanie pozytywny, budujący morale i ducha, charakter.

Zapraszamy wszystkich, którym idea tego projektu jest bliska do współpracy z nasza Fundacją i kontaktu z Koordynatorami Projektu: Elżbietą Gorzkowską i Arturem Wrońskim.

ZIELONY KRAKÓW

Zielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

W lecie nie jest on tak odczuwalny, natomiast w okresie jesień – zima dopuszczalne normy stężenia pyłów dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń są przekraczane wielokrotnie. Według danych serwisu internetowego www.twojapogoda.pl „najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce ma Kraków. Tam roczne stężenie pyłu zawieszonego sięga aż 64 μg/m3 i jest 3,5 razy wyższe niż w Gdańsku…”

Taka sytuacja martwi wielu Krakowian. Jest to sytuacja groźna szczególnie dla osób starszych oraz dzieci. W publicznych środkach transportu, oraz na bilbordach można dostrzec plakaty nawołujące do walki ze smogiem. Fundacja podziela obawy Krakowian i przyłącza się do walki o czyste powietrze powołując do życia nowy projekt. Jest nim „Zielony Kraków”!

Prowadzone przez władze miasta Krakowa działania na rzecz poprawy jakości powietrza idą w dobrym kierunku, ale skala problemu jest tak duża, że należy szukać dodatkowych rozwiązań. Projekt „Zielony Kraków” jest naszą propozycją, która jak mamy nadzieję, zyska wielu partnerów społecznych. Liczymy na aktywność mieszkańców, władz miasta, oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Celem projektu jest zasadzenie w Krakowie możliwie jak największej ilości odpowiednich gatunków drzew iglastych, które posiadają zdolności absorpcyjne zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu oraz produkcji tlenu.

Projekt Fundacji im Zygmunta Starego ma proste cele. Chcemy odpowiedzialnie zadbać o nasz Kraków tworząc go zielonym miastem i skojarzyć jego „starożytność” z mnogością zieleni. Dołączamy się z naszą inicjatywą do innych, którzy mają na sercu wyższe ekologiczne standardy życia. Chcemy, chociażby w małym stopniu ulżyć krakowianom w ich codziennych zmaganiach z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, brudem i brzydotą. Chcemy stworzyć naszym dzieciom i wnukom warunki podobne do tych miast, które są wzorem harmonijnego współistnienia przyrody, architektury i dobrego życia. Wiemy, że przedsięwzięcie naszej fundacji jest realistyczne, niedrogie i wysoce pożyteczne. Sprzyjamy działaniom odpowiedzialnym. Ewentualnymi beneficjentami prowadzonej akcji zadrzewiania będzie pokolenie dzieci i wnuków osób dzisiaj sadzących. Wymaga to wyobraźni i cierpliwości.

Przedstawiamy listę korzyści związanych z naszą akcją plantowania drzew. Zasadzony i wyrosły po pewnym czasie zagajnik, lasek, gaik, grupa drzew w zespole z krzewami lub bez to zdecydowana poprawa jakości powietrza, którym oddychamy, eliminacja z powietrza dwutlenku węgla, wytwarzanie tlenu, zatrzymywanie pyłu, bariera dla hałasu ulicznego, regulowanie temperatury otoczenia budynków, wytwarzanie w bliskości drzew bakteriobójczych fitocydów. W lecie zwiększenie wilgotności powietrza – łagodzenie skutków „miejskiej suszy”. Wchłanianie wody opadowej – zapobiegające erozji gleby. Mieszkańcy silnie zadrzewionych dzielnic – mniej chorują, wydają mniej na lekarstwa! Drzewa wpływają na nastrój i emocje, obniżenie społecznej agresji!!

Korzyści dokonywania zadrzewień miast potwierdzone zostały przez wiele badań naukowych prowadzonych w świecie. Warto podać kilka wyliczeń i faktów przemawiających do wyobraźni. Duża sosna wytwarza w ciągu doby ilość tlenu potrzebną do oddychania 3 osób. Osiągi dojrzałego drzewa liściastego są jeszcze większe – zaspokaja ono potrzeby aż 15 osób! Jedno drzewo (20m wysokości) eliminuje dobowo ilość CO² wytworzonego przez dom jednorodzinny. Latem duże drzewa mogą obniżać temperaturę otoczenia nawet o 8°C. Drzewa, co najmniej 3-4 w pobliżu domu obniżają koszty stosowania klimatyzacji do 30% rocznie! a w zależności od usytuowania eliminują uliczny hałas nawet o połowę! Zagajnik złożony ze 100 dorosłych drzew to rezerwuar wody opadowej w ilości rocznej 400 tys. litrów! To jest oczywiste odciążenie kanalizacji burzowej w miastach. W końcu szpitale w otulinie parku to lepsze wyniki leczenia!

Zaznaczmy, że ta wyliczanka dobrodziejstw sadzenia drzew dotyczy miast typowych niekoniecznie borykających się z takim problemem smogu, pyłu zawieszonego i hałasu jak w Krakowie. Sadzenie drzew w Krakowie to dobrodziejstwo zwielokrotnione! Niech przedsięwzięcie Fundacji im. Zygmunta Starego przysłuży się temu niewątpliwemu dobru wspólnemu.

Sadzonki drzew są tanie i łatwo dostępne, liczba szkółek leśnych w województwie Małopolskim jest wystarczająca, by dostarczyć na potrzeby projektu odpowiednią ilość drzewek.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego projektu zachęcamy do kontaktu z Fundacją.

CO WY WIECIE O POLAKACH?

Polska to kraj wielu pionierów, odkrywców, wynalazców i przedsiębiorców, o których pamięć często zaginęła. W zbiorowej świadomości naszego narodu te postacie i ich osiągnięcia mogłyby pełnić rolę fundamentu, na którym budowane będzie uzasadnione poczucie naszej własnej narodowej wartości. Dlatego zgodnie z misją Fundacji, która za cel stawia sobie między innymi restytucję świadomości narodowej i państwowej będziemy prowadzić działania przywracające pamięć o polskich postaciach historycznych, które miały doniosły lub pionierski wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszej cywilizacji. Chcemy tym wzmacniać wiarę Polaków we własny potencjał twórczy, intelektualny i gospodarczy.

Restytucja dumy narodowej Polaków nie jest zadaniem łatwym, w wielu środowiskach pokutuje przekonanie, że wzmacnia się w ten sposób ducha nacjonalizmu. Nie zgadzamy się z tym poglądem, uważamy, że naród polski potrzebuje solidnego „zastrzyku” narodowej dumy. Potrzebna ona jest, by Polacy skutecznie i z podniesionym czołem rywalizowali jak równy z równym z innymi nacjami na takich polach jak kultura, nauka, czy przedsiębiorczość. Warto w tym miejscu przypomnieć myśl Charles de Gaulle: „Patriotyzm jest wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest miłość do własnego narodu; nacjonalizm wtedy gdy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów niż własny.”

Pierwszym krokiem jaki chcemy wykonać jest stworzenie leksykonu, który uporządkuje i spopularyzuje wiedzę o pionierskich osiągnięciach Polaków. Nosił on będzie tytuł „Co Wy wiecie o Polakach?”.

W celu wydania książki Fundacja podejmie działania na kilku płaszczyznach, które pomogą w realizacji tego celu.

Zapraszamy wszystkich, którym idea tego projektu jest bliska do współpracy z nasza Fundacją i kontaktu z Kierownikiem Projektu, którym jest Jolanta Gancarz jomar58@wp.pl