Po co nam Polska?

Prezentujemy odpowiedzi na pytanie
naszej debaty.

Andrzej Mazur
Marek Przychodzeń
Stanisław Bieleń
Witold Gadowski
Jarosław Dobrzański
prof. Dadak
Baran
Sonik
Nyczek
Michalkiewicz
Miezan
Majcharek
Kochnowski
Isakiewicz
Graczyk
Chmielowski
Plazek
Janicki
Swolkień
Bzdyl
Pilipiuk
Surdykowski
Surdykowski