Zielony Kraków

fot. Zielony KrakówZielony Kraków to projekt Fundacji im. Zygmunta Starego, który za cel stawia sobie stworzenie nowych „zielonych płuc” naszego miasta. Jako mieszkańcy Krakowa ze smutkiem obserwujemy, że nasz królewski gród stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce ale i w Europie. Oczywiście na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, na których część mieszkańcy Krakowa nie mają wpływu, jak np. niekorzystne usytuowanie miasta w kotlinie. Jeśli dodamy do tego silne natężenie ruchu samochodowego, oraz dużą emisję w wyniku spalania węgla i różnych śmieci w piecach grzewczych, to otrzymamy przepis na uciążliwy i groźny dla zdrowia smog.

W lecie nie jest on tak odczuwalny, natomiast w okresie jesień – zima dopuszczalne normy stężenia pyłów dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń są przekraczane wielokrotnie. Według danych serwisu internetowego www.twojapogoda.pl „najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce ma Kraków. Tam roczne stężenie pyłu zawieszonego sięga aż 64 μg/m3 i jest 3,5 razy wyższe niż w Gdańsku…”

Taka sytuacja martwi wielu Krakowian. Jest to sytuacja groźna szczególnie dla osób starszych oraz dzieci. W publicznych środkach transportu, oraz na bilbordach można dostrzec plakaty nawołujące do walki ze smogiem. Fundacja podziela obawy Krakowian i przyłącza się do walki o czyste powietrze powołując do życia nowy projekt. Jest nim „Zielony Kraków”!

Prowadzone przez władze miasta Krakowa działania na rzecz poprawy jakości powietrza idą w dobrym kierunku, ale skala problemu jest tak duża, że należy szukać dodatkowych rozwiązań. Projekt „Zielony Kraków” jest naszą propozycją, która jak mamy nadzieję, zyska wielu partnerów społecznych. Liczymy na aktywność mieszkańców, władz miasta, oraz przedstawicieli sektora prywatnego.

Celem projektu jest zasadzenie w Krakowie możliwie jak największej ilości odpowiednich gatunków drzew iglastych, które posiadają zdolności absorpcyjne zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu oraz produkcji tlenu.

Projekt Fundacji im Zygmunta Starego ma proste cele. Chcemy odpowiedzialnie zadbać o nasz Kraków tworząc go zielonym miastem i skojarzyć jego „starożytność” z mnogością zieleni. Dołączamy się z naszą inicjatywą do innych, którzy mają na sercu wyższe ekologiczne standardy życia. Chcemy, chociażby w małym stopniu ulżyć krakowianom w ich codziennych zmaganiach z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, brudem i brzydotą. Chcemy stworzyć naszym dzieciom i wnukom warunki podobne do tych miast, które są wzorem harmonijnego współistnienia przyrody, architektury i dobrego życia. Wiemy, że przedsięwzięcie naszej fundacji jest realistyczne, niedrogie i wysoce pożyteczne. Sprzyjamy działaniom odpowiedzialnym. Ewentualnymi beneficjentami prowadzonej akcji zadrzewiania będzie pokolenie dzieci i wnuków osób dzisiaj sadzących. Wymaga to wyobraźni i cierpliwości.

Przedstawiamy listę korzyści związanych z naszą akcją plantowania drzew. Zasadzony i wyrosły po pewnym czasie zagajnik, lasek, gaik, grupa drzew w zespole z krzewami lub bez to zdecydowana poprawa jakości powietrza, którym oddychamy, eliminacja z powietrza dwutlenku węgla, wytwarzanie tlenu, zatrzymywanie pyłu, bariera dla hałasu ulicznego, regulowanie temperatury otoczenia budynków, wytwarzanie w bliskości drzew bakteriobójczych fitocydów. W lecie zwiększenie wilgotności powietrza – łagodzenie skutków „miejskiej suszy”. Wchłanianie wody opadowej – zapobiegające erozji gleby. Mieszkańcy silnie zadrzewionych dzielnic – mniej chorują, wydają mniej na lekarstwa! Drzewa wpływają na nastrój i emocje, obniżenie społecznej agresji!!

Korzyści dokonywania zadrzewień miast potwierdzone zostały przez wiele badań naukowych prowadzonych w świecie. Warto podać kilka wyliczeń i faktów przemawiających do wyobraźni. Duża sosna wytwarza w ciągu doby ilość tlenu potrzebną do oddychania 3 osób. Osiągi dojrzałego drzewa liściastego są jeszcze większe – zaspokaja ono potrzeby aż 15 osób! Jedno drzewo (20m wysokości) eliminuje dobowo ilość CO² wytworzonego przez dom jednorodzinny. Latem duże drzewa mogą obniżać temperaturę otoczenia nawet o 8°C. Drzewa, co najmniej 3-4 w pobliżu domu obniżają koszty stosowania klimatyzacji do 30% rocznie! a w zależności od usytuowania eliminują uliczny hałas nawet o połowę! Zagajnik złożony ze 100 dorosłych drzew to rezerwuar wody opadowej w ilości rocznej 400 tys. litrów! To jest oczywiste odciążenie kanalizacji burzowej w miastach. W końcu szpitale w otulinie parku to lepsze wyniki leczenia!

Zaznaczmy, że ta wyliczanka dobrodziejstw sadzenia drzew dotyczy miast typowych niekoniecznie borykających się z takim problemem smogu, pyłu zawieszonego i hałasu jak w Krakowie. Sadzenie drzew w Krakowie to dobrodziejstwo zwielokrotnione! Niech przedsięwzięcie Fundacji im. Zygmunta Starego przysłuży się temu niewątpliwemu dobru wspólnemu.

Sadzonki drzew są tanie i łatwo dostępne, liczba szkółek leśnych w województwie Małopolskim jest wystarczająca, by dostarczyć na potrzeby projektu odpowiednią ilość drzewek.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego projektu zachęcamy do kontaktu z Fundacją.