18.06. spotkanie UEH

Kolejne spotkanie zespołu Uliczna Edukacja Historyczna odbyło się 18 czerwca 2014 r. Jego charakter był stricte roboczy. Rozważano różne wymiary billbordów i ich lokalizacje w mieście. Zastanawiano się również nad patronatem medialnym naszej akcji oraz techniczną i prawną stroną zorganizowania happeningu związanego z odsłonięciem billbordu.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes Fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynatorka projektu Elżbieta Gorzkowska, Lucyna Lubańska, Magdalena Żyła i Konrad Kulasek.

18.06. Co Wy wiecie o Polakach

18-06 co wiecie o PolakachW środę, 18 czerwca, spotkał się zespół projektu Co Wy wiecie o Polakach? Pod przewodnictwem jego koordynatorki, pani Jolanty Gancarz, zastanawialiśmy się nad kolejnymi krokami, które musimy wykonać, by doprowadzić do osiągnięcia naszego celu – wydania książki pt. Co Wy wiecie o Polakach?.

Aby tego dokonać, planujemy przeprowadzić ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów na najlepszy opis wybitnego Polaka, który zasłużył się dla całej ludzkości. Zależy nam na tym, by nie były to tylko suche informacje, ale jak najbarwniej opisane historie. Nasza lista liczy już blisko sto nazwisk. Przed nami praca organizacyjna związana z przeprowadzeniem konkursu.

W spotkaniu oprócz koordynatorki projektu, pani Jolanty Gancarz i prezesa Fundacji, Krzysztofa Budziakowskiego, wzięli udział także: Elżbieta Gorzkowska, Magdalena Żyła, Tomasz Cieślik i Konrad Kulasek.

11.06. Ochrona symboli

2014-06-11 Ochrona symboli 211 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. ochrony symboli narodowych. Tematem spotkania był bilans dotychczasowych prac zespołu oraz dyskusja dotycząca dalszych zadań. W podsumowaniu zostały wymienione zadania już zrealizowane:

• Opracowanie wykazu obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie ochrony polskich symboli narodowych z uwzględnieniem luk prawnych.

• Przetłumaczenie na język polski protokołów flagowych Niemiec i USA oraz streszczenie protokołu flagowego USA.

• Stworzenie bazy producentów flag wraz z zapoznaniem się z ich ofertami.

• Sformułowanie wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r. dotyczącego używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej.

• Nawiązanie kontaktu z wybranymi ambasadami w Polsce w ramach badania standardów w zakresie ochrony symboli państwowych obowiązujących w innych krajach.

Podczas spotkania uzgodniono, że priorytetowym zadaniem zespołu w chwili obecnej będzie przystąpienie do prac związanych z przygotowaniem projektu aktu prawnego, pozwalającego na podwyższenie obowiązujących w polskim porządku prawnym standardów ochrony symboli narodowych.

W zebraniu wzięli udział: prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynator projektu Arkadiusz Kęciek, mec. Stefan Płażek, Aleksandra Malinowska, Andrzej Grzeszczuk i Tomasz Guzik.

Najbliższe spotkania będą miały charakter stricte roboczy i ich zadaniem będzie opracowanie strategii oraz wstępnego zarysu ww. projektu.

Projekt Zielony Kraków

11 czerwca 2014 r. w Sali Zielonej kamienicy „Pod Gruszką” zebrał się zespół realizujący projekt Zielony Kraków. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Krakowie, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych.

2014-06-11 zielony kraków 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon grzewczy w połączeniu z brakiem liści na drzewach ma fatalny wpływ na to czym oddychamy. Projekt zakłada posadzenie jak największej ilości odpowiednich gatunków drzew iglastych, posiadających zdolności absorpcji zanieczyszczeń oraz produkcji tlenu.

Na spotkaniu ustalono listę zadań, którymi w pierwszej kolejności zajmą się wolontariusze. Jest to wybór odpowiednich drzew, odpornych na zasolenie i ogólnie trudne warunki środowiska, oraz opracowanie planów zagospodarowania miasta pod kątem możliwości obsadzenia ich zielenią, a także pozyskanie do tego celu potrzebnych partnerów.

Osoby uczestniczace w spotkaniu prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynatorka projektu dr Elżbieta Markowska-Kozak, Elżbieta Gorzkowska, Magdalena Żyła, Jacek Graff, Apolinary Żuchowicz, pan Owczarek, Mateusz Budziakowski oraz Tomasz Bołd.

„Mohery” kontra „Lemingi”

9 czerwca w Klubie Zygmuntowskim naszymi gośćmi byli prof. Andrzej Romanowski i Zdobysław Milewski, którzy zgodzili się wystąpić w rolach Lemingów oraz dr Mirosław Boruta i dr Marek Przychodzeń, którzy zechcieli przyjąć na siebie role Moherów.

Spotkanie nosiło tytuł „Mohery kontra Lemingi bez rozlewu krwi”.

Dyskusja polityczna w naszym kraju już dawno zamieniła się w walkę toczoną za pomocą języka, a batalia ta ma na celu głównie zdyskredytowanie oponenta, a często również jego poniżenie. Język wielu polskich polityków i dziennikarzy stał się środkiem przymusu i przemocy a nie metodą poszukiwania prawdy i porozumienia.

Różnica zdań, spór, gorąca polemika są oczywiście czymś przypisanym demokracji a rywalizacja to naturalna cecha demokratycznej formuły. My obywatele nie możemy jednak godzić się na to, aby debatę publiczną w Polsce definiowały i zatruwały naszą świadomość: nienawiść, pogarda, cynizm, strach albo bezradność umysłowa. A tak niestety dzieje się od wielu lat.

Pierwsze pytanie skierowane do uczestników dyskusji brzmiało: „Jak rozmawiać, żeby przekonywać a nie pokonywać?”. Jak słusznie zauważył prof. Romanowski trzeba rozmawiać w ogóle, bo jako społeczeństwo niestety nie rozmawiamy. Dr Boruta dodał, że dyskutować trzeba z szacunkiem i w sposób akceptowalny dla drugiej strony.

Nie na każde pytanie zadane przez prezesa Budziakowskiego łatwo było uczestnikom dyskusji znaleźć odpowiedź i część z nich nadal bez niej pozostaje. Ważne jednak, że zostały zadane i przedstawiciele zarówno jednej, jak i drugiej strony usiedli przy jednym stole, żeby rozmawiać. Pytania nie umierają i bez wątpienia będzie jeszcze okazja, aby je ponownie zadać.

Poszukiwanie płaszczyzn porozumienia społecznego jest ważnym zadaniem i Fundacja im. Zygmunta Starego nadal będzie nad nim pracować. Różnice będą zawsze, ale nie powinno być nienawiści i pogardy. Nie musimy się wzajemnie wykluczać, ani popadać w pychę wobec drugiej strony.

Fundacja proponuje aby zacząć od rozmowy o rozmawianiu. O tym, jak rozmawiać bez obrażania. O tym, jakie są reguły i cechy rozmowy prowadzonej w uczciwym celu oraz po czym poznajemy przemoc językową stosowaną do niszczenia inaczej myślących.

Ostatnie spotkanie w Klubie Zygmuntowskim było małym krokiem w tym kierunku.

4.06. Zespół Promocji Fundacji

2014-06-4_zesp_prom_fund_24 czerwca 2014 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” w pogodnej i życzliwej atmosferze przebiegło spotkanie Zespołu Promocji Fundacji. W części sprawozdawczej uczestnicy zebrania dokonali podsumowania pierwszego roku działalności.

Zastanawiano się również nad tym, aby informacje o spotkaniach Klubu Zygmuntowskiego oraz projektach Fundacji im. Zygmunta Starego docierały do szerszego grona mieszkańców Krakowa i jego okolic.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynatorka projektu Barbara Marcisz, Magdalena Żyła, Krzysztof Janicki i Konrad Konecki.

Spotkanie zespołu UEH

spotkanie_uehW dniu 2 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu Uliczna Edukacja Historyczna.

Korzystając z materiału przygotowanego do projektu Co wy wiecie o Polakach? ustaliliśmy listę wybitnych Polaków, których w pierwszej kolejności chcielibyśmy umieścić na billboardach.

W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Gorzkowska (koordynatorka projektu), Elżbieta Markowska, Magdalena Żyła oraz Konrad Kulasek.

500 „lajków” Fundacji

Strona Facebooka Fundacji im. Zygmunta Starego – Klub Zygmuntowski odnotowała ponad 500 tzw. polubień, czyli pisząc czystą polszczyzną, lajków. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie jest już tego ponad pół tysiąca. Czego sobie gratulujemy i innych też zachęcamy – wystarczy kliknąć gdzie trzeba, żeby zalajkować.

Zatem niech nikt nie żałuje polubień, bo jak zostało powiedziane: lajkuj bliźniego swego.

www.facebook.com/fundacjazygmuntastarego

like

Krzysztof Szczerski w Klubie Z.

W ostatni poniedziałek, 2 czerwca w Klubie Zygmuntowskim gościł prof. Krzysztof Szczerski. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja międzynarodowa w kontekście niepokojących wydarzeń blisko naszych granic.

20130121_7376Prof. Krzysztof Szczerski, politolog, polityk, poseł i jeden z najwybitniejszych w Polsce ekspertów w dziedzinie spraw międzynarodowych, omówił możliwe scenariusze i rozwiązania, dzieląc się swoją wiedzą i dokonując rzeczowych a jednocześnie niezwykle ciekawych analiz.

Mimo niesprzyjającej pogody, krakowianie przybyli na to spotkanie nadzwyczaj tłumnie.

Rozmowę z prof. Szczerskim bardzo umiejętnie prowadził dyplomata i publicysta, Artur Dmochowski.

 

Rada Klubu Zygmuntowskiego

Spotkanie zespołu UEH

W dniu 26 maja na spotkaniu zespołu Uliczna Edukacja Historyczna (z udziałem Elżbiety Gorzkowskiej, Lucyny Lubańskiej, Elżbiety Markowskiej i Magdaleny Żyły) ustalono, które zwycięskie bitwy Polaków należy umieścić na billboardach. Poruszyliśmy też temat obchodów 500. rocznicy bitwy pod Orszą we wrześniu br.

Na następne spotkanie, czyli 2 czerwca, przygotujemy listę wybitnych Polaków (korzystamy z przygotowanego przez zespół materiału Co wy wiecie o Polakach?) i wspólnie zastanowimy się, kogo umieścimy w pierwszej kolejności na billboardach.