ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA

Logo akcji Uliczna edukacja historycznaJesteśmy przekonani, że w zbiorowej świadomości Polaków większą rolę powinny pełnić wydarzenia pozytywne, nasze małe i wielkie narodowe zwycięstwa, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Niestety pamięć o nich ulega stopniowemu zatarciu, a proces ten pogłębia wroga tradycji retoryka mediów głównego nurtu. Dlatego potrzebny jest projekt, który przeciwstawi się temu procesowi i na nowo przedstawi Polakom chwalebne dokonania naszych przodków.

Fundacja im. Zygmunta Starego za cel stawia sobie pielęgnowanie pamięci o dziedzictwie naszego narodu i jego pięknych, ponad 1000 letnich dziejach. Edukacja historyczna nie jest zadaniem łatwym, dlatego przygotowaliśmy unikatowy projekt, który w sposób nowatorski podchodzi to tego zadania. Jego głównym celem jest otwarta, uliczna edukacja społeczeństwa w zakresie wydarzeń historycznych, o których wiedza i pamięć ulega zapomnieniu. Zamierzamy go osiągnąć korzystając z narządzi jakie dają nam współczesne narzędzia reklamy zewnętrznej. Począwszy od plakatów, poprzez bilbordy, a na nośnikach elektronicznych skończywszy.

Reklama zewnętrzna jest w Polsce bardzo popularnym i skutecznym nośnikiem promocji. Począwszy od plakatów, które mają w Polsce długą i piękną tradycję, poprzez wielkoformatowe bilbordy, aż po panele LCD w miejskich środkach transportu. Ich różnorodność pozwala na dotarcie do odbiorcy w różnym miejscu i czasie. W każdym polskim mieście znajdziemy tysiące miejsc dedykowanych pod różne nośniki reklamowe, z czego cześć stoi niewykorzystana. Ten potencjał należy zagospodarować.

Partnerzy akcji

Do współpracy przy tym projekcie zapraszamy historyków, którzy pomogą nam wybrać te wydarzenia, które według nich są godne przypomnienia i utrwalenia w pamięci współczesnych. Wspólnie stworzymy listę kilkudziesięciu wydarzeń, które stopniowo pojawiać się będą na nośnikach reklamy zewnętrznej najpierw w Krakowie, a później w pozostałych miastach Polski.

Fundacja będzie dążyć do zaangażowania w ten projekt firm z branży reklamy zewnętrznej, które dysponują wolnymi nośnikami. Pragniemy, by stali się oni ważnymi partnerami naszej akcji i udostępnili na czas jej trwania część wolnych zasobów jakimi dysponują. Liczymy także na wsparcie ze strony partnerów instytucjonalnych, którym na sercu leży pielęgnowanie pamięci o historii naszego państwa.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się stworzyć ciekawą wizualnie i merytorycznie kampanię edukacyjną, która przywróci zbiorowej pamięci przynajmniej część ważnych wydarzeń historycznych. Projekt ma zdecydowanie pozytywny, budujący morale i ducha, charakter.

Zapraszamy wszystkich, którym idea tego projektu jest bliska do współpracy z nasza Fundacją i kontaktu z Koordynatorami Projektu: Elżbietą Gorzkowską i Arturem Wrońskim.