Misja Fundacji im. Zygmunta Starego

Fundacja przyjęła patronat króla Zygmunta I Starego w uznaniu dla jego znakomitych umiejętności rządzenia Państwem Polskim i doprowadzenia do jego rozkwitu lat. Jest to przykład i wzór oddanego ojczyźnie władcy, zaradnego monarchy prowadzącego skuteczną politykę wewnętrzną i zewnętrzną, słynącego z wielkich zdolności organizacyjnych, będącego jednocześnie wybitnym mecenasem sztuki. Widząc jego realizm, pragmatyzm i czystość zamiarów dostrzegamy w postaci Zygmunta Starego ważny punkt odniesienia. Przyjęcie tego patronatu wiąże się z przekonaniem, że „było, nie minęło”, z przekonaniem, że problemy dzisiejszej Polski i dzisiejsze spory ideowe mają swoje źródło w XV i XVI wieku.

W oparciu o doświadczenia historyczne, widząc wymogi i naturę czasów współczesnych, Fundacja chce zabiegać o rozwój aktywnych zachowań obywatelskich, nadając swoim zamiarom charakter pracy u podstaw kontynuując działania Fundacji im. Zygmunta Starego.

ofundacji - misja kopia

Naszym dążeniem jest tworzenie mechanizmów, dzięki którym możliwe będzie odzyskanie poczucia wspólnoty przez wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Poczynając od przypomnienia o podmiotowości każdego człowieka, starania Fundacji zmierzać będą do odbudowania dumy narodowej i obywatelskiej, opartej na zdrowym poczuciu własnej wartości każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy działać na rzecz społeczności bez wykluczeń, dla której niepodległość Polski i polski interes państwowy są wartościami łączącymi wszystkich obywateli lojalnych wobec naszej ojczyzny. Łączącymi bez względu na światopogląd, wyznawaną religię i narodowość. Świadomość tych wartości pozwala wspólnocie widzieć w suwerennej Polsce gwarancję skutecznego dążenia do materialnego dobrobytu. Pozwala polskim obywatelom czuć się nie tylko wspólnotą ideowo-kulturowo-historyczną lecz także wspólnotą celów ekonomicznych.

Fundacja im. Zygmunta Starego specjalne staranie pragnie wykazać w upowszechnianiu postaw i pracy na rzecz polskiej edukacji i kultury, kładąc szczególny nacisk na dziedzictwo historii narodu obejmujące nasze ponad tysiącletnie dzieje. Celem starań jest jednocześnie kształtowanie pragmatycznych, rzeczowych i praktycznych postaw obywatelskich bez odwoływała się do programów i ideologii partii politycznych. Kształtowanie postaw realizmu politycznego i społecznego prowadzących do uzyskiwania konkretnych, wartościowych dla Polaków efektów. Za naturalną i ważną uznaje Fundacja ochronę polskich symboli państwowych (flagi, godła, hymnu) i dąży do zapewnienia im szacunku.

W przekonaniu o wielkiej wartości wspólnoty, pragniemy tworzyć warunki prowadzące do dialogu i szeroko pojętych porozumień społecznych, gdzie nadrzędną stawką jest dobro kraju, niepodległość Państwa Polskiego i trwanie narodu polskiego, uwzględniające tożsamość, aspiracje i zamożność jego obywateli. Polski interes państwowy i narodowy jest dla nas podstawowym punktem odniesienia.

Fundacja chce działać w oparciu o nieodpłatną pracę osób popierających jego cele, umotywowanych świadomością pożytku z działalności dla wspólnego dobra a w efekcie również dobra indywidualnego.

Krzysztof Budziakowski
Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego