Misja Fundacji im. Zygmunta Starego

Wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna: synowie i córki jednego narodu trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując w nich oparcie dla swej społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym – i w naszej współczesności.
Jan Paweł II

Powyższe słowa Jana Pawła II przyświecają Fundacji im. Zygmunta Starego w dążeniu do pobudzania ducha patriotyzmu i prowadzeniu działalności na rzecz restytucji świadomości narodowej i państwowej.

Fundacja przyjęła patronat króla Zygmunta I Starego w uznaniu dla jego umiejętności rządzenia Państwem Polskim przez ponad czterdzieści lat . Jest to przykład i wzór oddanego ojczyźnie władcy, zaradnego monarchy prowadzącego skuteczną politykę wewnętrzną i zewnętrzną, słynącego z wielkich zdolności organizacyjnych, będącego jednocześnie wybitnym mecenasem sztuki. Widząc jego realizm, pragmatyzm i czystość zamiarów dostrzegamy w postaci Zygmunta Starego ważny punkt odniesienia. Przyjęcie tego patronatu wiąże się z przekonaniem, że „było, nie minęło”, z przekonaniem, że problemy dzisiejszej Polski i dzisiejsze spory ideowe mają swoje źródło w XV i XVI wieku.

Orzeł biały

W oparciu o doświadczenia historyczne, widząc wymogi i naturę czasów współczesnych, Fundacja chce zabiegać o rozwój aktywnych zachowań obywatelskich, nadając swoim zamiarom charakter pracy u podstaw.

Dążeniem Fundacji jest wytworzenie mechanizmów, dzięki którym możliwe będzie odzyskanie poczucia wspólnoty przez wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Poczynając od przypomnienia o podmiotowości każdego człowieka, starania Fundacji zmierzać będą do odbudowania dumy narodowej i obywatelskiej, opartej na zdrowym poczuciu własnej wartości każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem jest tworzenie społeczności bez wykluczeń, dla której niepodległość Polski jest wartością łączącą wszystkich obywateli lojalnych wobec Państwa Polskiego, bez względu na światopogląd, wyznawaną religię i narodowość. Świadomość tej wartości pozwala wspólnocie widzieć w suwerennej Polsce gwarancję skutecznego dążenia do materialnego dobrobytu. Pozwala wspólnocie obywateli Polski czuć się nie tylko wspólnotą ideowo-kulturowo-historyczną lecz także wspólnotą celów ekonomicznych.

Fundacja im. Zygmunta Starego specjalne staranie pragnie wykazać w upowszechnianiu postaw i pracy na rzecz polskiej edukacji i kultury, kładąc szczególny nacisk na dziedzictwo historii narodu obejmujące całą głębię naszych ponad tysiącletnich dziejów. Celem starań Fundacji jest jednocześnie kształtowanie pragmatycznych, rzeczowych i praktycznych postaw obywatelskich bez odwoływała się do programów i ideologii partii politycznych. Kształtowanie postaw realizmu politycznego i społecznego prowadzących do uzyskiwania konkretnych, wartościowych dla Polaków efektów.

Za naturalną i ważną uznaje Fundacja ochronę polskich symboli państwowych (flagi, godła, hymnu) i dąży do zapewnienia im szacunku.

W przekonaniu o wielkiej wartości wspólnoty, Fundacja im. Zygmunta Starego pragnie tworzyć warunki prowadzące do dialogu i szeroko pojętych porozumień społecznych, gdzie nadrzędną stawką jest dobro kraju, niepodległość Państwa Polskiego i trwanie narodu polskiego, uwzględniające tożsamość, aspiracje i zamożność jego obywateli.

Zamysłem Fundacji jest tworzenie na potrzeby swojej aktywności struktury społecznej opartej na nieodpłatnej pracy osób popierających jej cele, umotywowanych świadomością pożytku z działalności dla wspólnego dobra a w efekcie również dobra indywidualnego.

 Krzysztof Budziakowski

Prezes Fundacji im.  Zygmunta Starego