Działaj z nami !

Zapraszamy do współpracy na zasadzie wolontariatu osoby, które uznają, że misja i cele Fundacji im. Zygmunta Starego są zbieżne z ich systemem wartości i tym co dla nich w życiu jest ważne. Osoby, które mają motywację do gry drużynowej.

Ta misja i cele nie są łatwe do osiągnięcia. Są wyzwaniem, ale nikt z nas nie musi się poświęcać, nikt nie musi pracować ponad miarę. Wystarczy pracować tylko tyle, ile każdy z nas uznał, że może, chce i to zadeklarował. Wystarczy być niezawodnym. Tylko tyle i aż tyle. Niezawodność to zapomniane słowo. W Fundacji im. Zygmunta Starego jest słowem ważnym.

Ludzie dla których wartości jakie są podstawą misji Fundacji są ich wartościami, powinni się zrzeszać i pracować wspólnie. Nic co ma znaczącą wagę społeczną, nigdy nie zostało osiągnięte samotnie. Jeśli będziemy rozproszeni, ważne dla nas wartości mogą zostać wyrzucone z przestrzeni publicznej lub nawet zniszczone.

Zapraszamy do wspólnego działania
PREZES FUNDACJI
Krzysztof Budziakowski