31.07 Nasi Dobroczyńcy

W lipcu b.r. następujące osoby dokonały wpłat na działalność statutową
Fundacji im. Zygmunta Starego:
– pani M.Z. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan G.K. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan J.W.W. 31-328 Kraków …..20 zł
– pan R.W. 36-047 Niechobrz …..20 zł
– pan T.K. 26-600 Radom …..10 zł
– pan R.Z. 30-134 Kraków …..100 zł
– pan G.B. 02-785 Warszawa …..50 zł
– pan L.R. 61-255 Poznań …..50 zł
– pan J.R. 30-243 Kraków …..50 zł
– pani I.O. 30-434 Kraków …..10 zł
– pan J.Z. B SZCZ …..50 zł
– pan K.D. Kraków …..120 zł
– pani D.B-P. 03-968 Warszawa …..10 zł
Wszystkim naszym Dobroczyńcom najserdeczniej dziękujemy. Te wpłaty odbieramy
jako niezwykle dla nas ważny symbol poparcia naszej działalności. Poczucie,
że nasze projekty odbierane są przez wiele osób jako ważne społecznie
motywuje nas jeszcze bardziej do pracy. Każdy z Darczyńców będzie mógł
zapoznać się ze szczegółowym, rocznym rozliczeniem finansowym działalności
naszej Fundacji.