26.06 Zebranie Prezydium Rady

W dniu 26.06. 2014 r. w siedzibie Fundacji im. Zygmunta Starego w Krakowie przy ul. Cystersów 7B odbyło się zebranie Prezydium Rady Fundacji w pełnym składzie. Było to coroczne zebranie, którego celem zgodnie z Ustawą o fundacjach była analiza sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Fundacji za pierwszy rok działalności Fundacji im. Zygmunta Starego. Zebranie prowadził Prezes Rady Fundacji Krzysztof Budziakowski, a sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Zarządu Fundacji Aneta Jasińska-Lis. W wyniku głosowania, jednogłośnie zaakceptowano i przyjęto sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok 2013. Sprawozdanie zostanie złożone do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Krzysztof Budziakowski
Prezes Rady Fundacji im. Zygmunta Starego

Aneta Jasińska-Lis
Dyrektor Zarządu Fundacji im. Zygmunta Starego