11.06. Ochrona symboli

2014-06-11 Ochrona symboli 211 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. ochrony symboli narodowych. Tematem spotkania był bilans dotychczasowych prac zespołu oraz dyskusja dotycząca dalszych zadań. W podsumowaniu zostały wymienione zadania już zrealizowane:

• Opracowanie wykazu obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie ochrony polskich symboli narodowych z uwzględnieniem luk prawnych.

• Przetłumaczenie na język polski protokołów flagowych Niemiec i USA oraz streszczenie protokołu flagowego USA.

• Stworzenie bazy producentów flag wraz z zapoznaniem się z ich ofertami.

• Sformułowanie wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r. dotyczącego używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej.

• Nawiązanie kontaktu z wybranymi ambasadami w Polsce w ramach badania standardów w zakresie ochrony symboli państwowych obowiązujących w innych krajach.

Podczas spotkania uzgodniono, że priorytetowym zadaniem zespołu w chwili obecnej będzie przystąpienie do prac związanych z przygotowaniem projektu aktu prawnego, pozwalającego na podwyższenie obowiązujących w polskim porządku prawnym standardów ochrony symboli narodowych.

W zebraniu wzięli udział: prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynator projektu Arkadiusz Kęciek, mec. Stefan Płażek, Aleksandra Malinowska, Andrzej Grzeszczuk i Tomasz Guzik.

Najbliższe spotkania będą miały charakter stricte roboczy i ich zadaniem będzie opracowanie strategii oraz wstępnego zarysu ww. projektu.