Prace Zespołu Ochrony Symboli

W ciągu najbliższych miesięcy, prace Zespołu ds. Ochrony Symboli Narodowych koncentrować się będą głównie wokół przygotowania propozycji zmian w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony symboli państwowych. Spośród członków Zespołu do prac nad projektem nowelizacji oddelegowani zostali: Tomasz Guzik oraz Arkadiusz Kęciek. Dodatkowo, Zespół na bieżąco monitorował będzie przestrzeganie przepisów i standardów w zakresie ochrony symboli państwowych przez instytucje i osoby publiczne, a także weryfikował, zgodnie z przepisami i dobrymi praktykami, oferty czołowych producentów flag państwowych.