ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRCY

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współdziałania przy realizacji inicjatyw i projektów Fundacji im. Zygmunta Starego. Naszym celem jest inicjowanie pozytywistycznej aktywności obywatelskiej i działanie na rzecz restytucji świadomości narodowej i państwowej. Poniżej prezentujemy listę prac w zakresie których potrzebujemy pomocy. Opisy wszystkich projektów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.fundacjazygmuntastarego.pl.

ULICZNA EDUKACJA HISTORYCZNA
– stworzenie bazy firm billboardowych w Krakowie
– korespondencja z firmami billboardowymi w celu pozyskania nośników reklamy dla akcji
– stworzenie bazy drukarni które drukują billboardy

ZIELONY KRAKÓW
– pozyskanie parterów społecznych do akcji
– prowadzenie korespondencji ze współpracownikami i partnerami

OCHRONA POLSKICH SYMBOLI
– aktywne monitorowanie zagranicznych i polskich mediów elektronicznych w celu wychwytywania przejawów braku poszanowania polskich symboli państwowych i narodowych.
– stworzenie bazy producentów flag
– prowadzenie korespondencji z instytucjami i partnerami społecznymi
– pomoc w organizacji konkursu dla młodzieży i nauczycieli na temat ceremoniału szkolnego z udziałem symboli państwowych.

TANIE BUDOWANIE
– pomoc w pracach organizacyjnych

BUNT 50 LATKÓW!
– pomoc w stworzeniu programu kursów, według którego będą prowadzone szkolenia
– pozyskiwanie specjalistów dla celu prowadzenia kursów

CO WY WIECIE O POLAKACH?
-pomoc w dokończeniu tworzenia bazy wybitnych polskich postaci, które mogą stać się bohaterami naszej książki
-pomoc przy organizacji ogólnopolskiego konkursu dla licealistów

FORUM POSZUKIWANIA POROZUMIEŃ
– pomoc w organizacji debat politycznych

CUDA POLSKI – REAKTYWACJA
– pomoc w pracach organizacyjnych konferencji propagującej odbudowę zamków i pałaców w Polsce
– opracowanie koncepcji programu konferencji
– przygotowanie listy uczestników (konserwatorzy zabytków, osoby, które odbudowały zabytek, przedstawiciele gmin na terenie których są zabytki do odbudowy czy całkowitej rekonstrukcji, firmy rewaloryzujące zabytki, przedstawiciele banków i deweloperów, inne osoby popierające ideę odbudowy)
– poszukiwanie i wynajęcie odpowiedniej sali oraz zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, ekranów, rzutników, sprzętu umożliwiającego prezentacje multimedialne itp, catering ew. noclegi, jeśli konferencja dwudniowa
– przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, druk plakatów oraz inne formy promocji (patronaty medialne)
– ustalenie zasad uczestnictwa w konferencji, długości referatów czy prezentacji,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników konferencji (lista zabytków do podniesienia z ruin, wraz z adresami gmin, na terenie których znajdują się te obiekty oraz informacją o ich stanie prawnym, adresy firm konserwatorskich itp.)
– znalezienie kompetentnej osoby prowadzącej obrady
– opracowanie i rozpowszechnienie materiałów z konferencji (rejestracja, druk referatów, ew. przygotowanie „Sprawozdania z prac”)
-szukanie inwestorów, zainteresowanych odbudową zabytkowych obiektów

FUNDRAISING
– organizacja zbiórek pieniędzy na realizację projektów

ZESPÓŁ PROMOCJI FUNDACJI
– promowanie działań Fundacji i spotkań Klubu Zygmuntowskiego w internecie,
– wspieranie działań w zakresie szeroko pojętego marketingu internetowego,
– nawiązywanie współpracy z grupami (koła naukowe, biznesowe, organizacje społeczne) osób zainteresowanych działalnością Klubu,
– promowanie spotkań Klubu Zygmuntowskiego podczas spotkań innych klubów i kręgów dyskusyjnych oraz reprezentowanie Klubu Zygmuntowskiego na tych spotkaniach.

KLUB ZYGMUNTOWSKI
-pomoc w nawiązywaniu kontaktów i organizacji spotkań Klubu Zygmuntowskiego

Zgłoszenia prosimy kierować na zamieszczony poniżej adres email, z adnotacją w który projekt pragną się Państwo zaangażować.

kb@fundacjazygmuntastarego.pl

Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego
Krzysztof Budziakowski