Bunt 50 latków!

Bunt 50 latkówWzywamy 50 latków do buntu! Jeśli nie macie pracy, jeśli nie macie środków do życia zbuntujcie się. Nie gódźcie się na społeczno ekonomiczne wykluczenie! Najwyższy czas zatrzymać postępującą dezaktywizację zawodową pokolenia 50+! Wspólnie z Fundacją im. Zygmunta Starego możecie odbudować swoją pozycję na rynku pracy. Pomożemy Wam zdobyć kluczowe kompetencje, które uwolnią Waszą kreatywność i pozwolą skutecznie rywalizować w erze cyfrowej gospodarki.

Przeczytaj więcej…

Co Wy wiecie o Polakach?

Co Wy wiecie o Polakach
Polska to kraj wielu pionierów, odkrywców, wynalazców i przedsiębiorców, o których pamięć często zaginęła. W zbiorowej świadomości naszego narodu te postacie i ich osiągnięcia mogłyby pełnić rolę fundamentu, na którym budowane będzie uzasadnione poczucie naszej własnej narodowej wartości. Dlatego zgodnie z misją Fundacji, która za cel stawia sobie między innymi restytucję świadomości narodowej i państwowej będziemy prowadzić działania przywracające pamięć o polskich postaciach historycznych, które miały doniosły lub pionierski wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszej cywilizacji. Chcemy tym wzmacniać wiarę Polaków we własny potencjał twórczy, intelektualny i gospodarczy.

Przeczytaj więcej…

Forum Poszukiwania Porozumień

Forum Porozumień SpołecznychForum Poszukiwania Porozumień Społecznych jest projektem badawczo – edukacyjnym, dotyczącym języka, którym posługują się politycy i dziennikarze oraz metod komunikacji społecznej. Pytanie czy takie forum jest potrzebne jest pytaniem retorycznym. W Polsce już dawno dyskusja polityczna zamieniła się w walkę toczoną za pomocą języka, a walka ta ma na celu głównie zdyskredytowanie oponenta. Język staje się środkiem przymusu i przemocy a nie środkiem poszukiwania prawdy i porozumienia.

Przeczytaj więcej…

Cuda Polski – Reaktywacja

Zachować od zatracenia pamiątki narodowe, podawać je wiekom potomnym było zawsze i u wszystkich ludów powinnością świętą i tkliwą.

( Monumenta Regnum Poloniae Cracoviensia z 1821r.)

Cuda Polski ReaktywacjaPolska jest krajem szczególnie doświadczonym przez historię w ciągu ostatnich 400 lat. Niegdyś rozległa terytorialnie („od morza do morza”), pełna wspaniałych zamków, pałaców, dworów, kwitnących folwarków i bogatych miast, dziś z trudem odnajduje ślady dawnej świetności. Potężne kiedyś zamki, których tylko wzdłuż południowej granicy było kilkaset, teraz w większości są ledwo widoczną wśród lasu, porośniętą trawą i chaszczami, kupką gruzów.

Przeczytaj więcej…