Bunt 50 latków!

Bunt 50 latkówWzywamy 50 latków do buntu! Jeśli nie macie pracy, jeśli nie macie środków do życia zbuntujcie się. Nie gódźcie się na społeczno ekonomiczne wykluczenie! Najwyższy czas zatrzymać postępującą dezaktywizację zawodową pokolenia 50+! Wspólnie z Fundacją im. Zygmunta Starego możecie odbudować swoją pozycję na rynku pracy. Pomożemy Wam zdobyć kluczowe kompetencje, które uwolnią Waszą kreatywność i pozwolą skutecznie rywalizować w erze cyfrowej gospodarki.

Jak możemy przeczytać w manifeście Fundacji im. Zygmunta Starego: „Dążeniem Fundacji jest wytworzenie mechanizmów, dzięki którym możliwe będzie odzyskanie poczucia wspólnoty przez wszystkich obywateli Rzeczpospolitej”. Osiągnięcie tego celu wymaga od nas byśmy donośnym głosem mówili i działali na rzecz osób, które obecnie czują się wykluczone z życia społeczno ekonomicznego. Nie pozostaniemy bierni wobec niepokojących zjawisk, które sprawiają, że osoby w wieku 50 + nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Wierzymy, że zdobycie kluczowych dla innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarce kompetencji jest możliwe niezależnie od wieku. Przygotowujemy program edukacyjny, który pomoże 50-latkom zdobyć praktyczne, poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Zdobywanie nowych kompetencji

Nadrzędnym celem projektu „Bunt 50-latków” jest uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby w wieku 50 +, w zakresie szeroko pojętych kompetencji informatycznych. Proces ten odbywał się będzie poprzez organizację praktycznych kursów zawodowych dostosowanych do tej grupy wiekowej. Kursy te będą ukierunkowane na zdobywanie umiejętności o kluczowym znaczeniu dla e-biznesu. W ten sposób chcemy stworzyć uczestnikom możliwość poznania zasad funkcjonowania oraz nauki narzędzi, bez których o sukces w „sieci” jest bardzo ciężko.

Fundacja będzie pomostem między specjalistami posiadającymi fachową wiedzę i wolę by się nimi dzielić, a 50 latkami, którzy tej wiedzy poszukują i pragną ją sobie przyswoić. W ramach projektu podjęte zostaną wielokierunkowe działania do których można zaliczyć;

– monitorowanie rynku pracy w celu poznania potrzeb pracodawców

– pozyskiwanie specjalistów dla celu prowadzenia kursów

– tworzenie wraz z osobami współpracującymi z Fundacją programu poszczególnych kursów

– organizowanie i prowadzenie kursów pomocowych według stworzonego przez Fundację programu

– wspieranie inicjatyw stron trzecich mających na celu wspieranie aktywizacji zawodowej 50 latków

– organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tematyce wykluczenia społeczno – ekonomicznego pięćdziesięciolatków

Fundacja im. Zygmunta Starego w sposób ciągły będzie monitorować sytuację na rynku pracy, tak by jak najlepiej poznać wymagania stawiane pracownikom. Pozwoli to na dynamiczne dostosowywanie programu kursów dzięki czemu ich uczestnicy będą nabywali tylko te umiejętności, które można „łatwo sprzedać” przyszłym pracodawcom. Będziemy także wspierać działania różnych środowisk zmierzające do aktywizacji i wydłużenia aktywności zawodowej 50 latków. Ze szczególną uwagę będziemy przyglądać się wszystkim inicjatywom zgodnym z ideami, które propaguje Fundacja. Wierzymy, że współpraca różnych środowisk jest w tej materii nie tyle potrzebna, co wręcz konieczna.