Co Wy wiecie o Polakach?

Co Wy wiecie o PolakachPolska to kraj wielu pionierów, odkrywców, wynalazców i przedsiębiorców, o których pamięć często zaginęła. W zbiorowej świadomości naszego narodu te postacie i ich osiągnięcia mogłyby pełnić rolę fundamentu, na którym budowane będzie uzasadnione poczucie naszej własnej narodowej wartości. Dlatego zgodnie z misją Fundacji, która za cel stawia sobie między innymi restytucję świadomości narodowej i państwowej będziemy prowadzić działania przywracające pamięć o polskich postaciach historycznych, które miały doniosły lub pionierski wkład w rozwój społeczno-gospodarczy naszej cywilizacji. Chcemy tym wzmacniać wiarę Polaków we własny potencjał twórczy, intelektualny i gospodarczy.

Restytucja dumy narodowej Polaków nie jest zadaniem łatwym, w wielu środowiskach pokutuje przekonanie, że wzmacnia się w ten sposób ducha nacjonalizmu. Nie zgadzamy się z tym poglądem, uważamy, że naród polski potrzebuje solidnego „zastrzyku” narodowej dumy. Potrzebna ona jest, by Polacy skutecznie i z podniesionym czołem rywalizowali jak równy z równym z innymi nacjami na takich polach jak kultura, nauka, czy przedsiębiorczość. Warto w tym miejscu przypomnieć myśl Charles de Gaulle: „Patriotyzm jest wtedy, gdy na pierwszym miejscu jest miłość do własnego narodu; nacjonalizm wtedy gdy na pierwszym miejscu jest nienawiść do innych narodów niż własny.”

Pierwszym krokiem jaki chcemy wykonać jest stworzenie leksykonu, który uporządkuje i spopularyzuje wiedzę o pionierskich osiągnięciach Polaków. Nosił on będzie tytuł „Co Wy wiecie o Polakach?”.

W celu wydania książki Fundacja podejmie działania na kilku płaszczyznach, które pomogą w realizacji tego celu.

Zapraszamy wszystkich, którym idea tego projektu jest bliska do współpracy z nasza Fundacją i kontaktu z Kierownikiem Projektu, którym jest Jolanta Gancarz jomar58@wp.pl