1. Józef Baran
poeta, publicysta i eseista urodzony w 1947 roku w Borzęcinie, od lat osiemdziesiątych związany z Krakowem. Autor ponad trzydziestu książek wydanych w kraju i za granicą. Jego wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków, m. in. angielski, hebrajski, niemiecki, czeski, rosyjski. W swojej twórczości podkreśla niezależność od współczesnych mód, prądów i układów. Laureat wielu prestiżowych nagród, m. in. w 1980 roku nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie, w 1977 nagrody im. Stanisława Piętaka, w 2001 wyróżnienia Pen West w Los Angeles czy w 2004 Nagrody Królewskiego Miasta Krakowa.

2. Mateusz Budziakowski
architekt, urbanista. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

3. Zbigniew Fijak
Absolwent etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik opozycji w okresie PRL, działacz polityczny i samorządowy.

4. Krzysztof Janicki
Redaktor naczelny pisma „Nowy Pompon” – autor „Książki z papieru” i przedstawiania „Po czym poznać łyżkę stołową z bliska” – humorysta, satyryk, od 27 lat na scenie Piwnicy pod Baranami.

5. Zdzisław Jurkowski
Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej, historyk Kościoła, organizator podziemnych wydawnictw i działacz opozycji w okresie PRL. Uczestnik programów badawczych realizowanych przez IPN i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia NZS 1980.

6.Tomasz Guzik
W 2005 r. skończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ, obecnie jest pracownikiem administracji centralnej UJ, zajmuje się obsługą projektów finansowanych z funduszy unijnych. Interesuje się historią, filozofią, literaturą, szeroko pojętą kulturą masową, polityką, w tym w szczególności stosunkami międzynarodowymi, turystyką oraz meteorologią.

7. Roman Kochnowski
Profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, dr hab. Jego zainteresowania naukowe obejmują polityczne dzieje Austrii i Niemiec w XX stuleciu, historię myśli politycznej oraz wojny i konflikty morskie od I wojny światowej po współczesność. Jest autorem 6 monografii naukowych z tej tematyki oraz około 60 artykułów i przyczynków o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Był promotorem w 5 przewodach doktorskich oraz ok. 100 prac magisterskich. Wykładał m.in. na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) i Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Niemcy).

8. Jan Lorek
Autor zdjęć i rysunków. Jego prace publikuje m.in. „Gazeta Obywatelska” i portal wPolityce.pl. Od roku 2011 Członek Rady Sołeckiej w Bobrku k/Oświęcimia.

9. Lucyna Lubańska
Historyk i historyk sztuki (UJ), wieloletni kierownik placówek kultury (Klub „Śródpole” oraz współzałożyciel i kierownik Centrum Kultury Katolickiej „Mistrzejowice”). W stanie wojennym działalność w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność” a także działalność charytatywna na rzecz pomocy artystom i innym potrzebującym. Obecnie prezes Fundacji Sacr – art, wiceprezes Koła Krakowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Organizator wystaw i autorka artykułów z dziedziny historii sztuki.

10. Elżbieta Markowska-Kozak
dr nauk biologicznych UJ, biofizyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

11. Andrzej Pilipiuk
literat i publicysta, antykomunista i paleokapitalista. Autor 45 opublikowanych książek (w tym 19 pod pseudonimem), z wykształcenia archeolog.

12. Maciej Pitak
dr nauk medycznych, pediatra, kardiolog. Absolwent Akademii Medycznej w  Krakowie. Z zamiłowania ogrodnik i hodowca storczyków, w wolnym czasie chodzi po Tatrach.

13. Stefan Płażek
Doktor nauk prawnych, adiunkt UJ, adwokat. Zainteresowania: historia, ginące obyczaje i umiejętności, dendrologia.

14. Marcin Raczkowski
Urodzony w 1984r w Sanoku. Programista i przedsiębiorca. Zwolennik i twórca otwartego oprogramowania. Pracuje na rzecz otwartego i przejrzystego państwa.

15. Artur Wroński
historyk, przedsiębiorca. Właściciel restauracji „Chimera”.

16. Artur L. Zakrzewski
religioznawca, reżyser, podróżnik.