Idea Klubu Zygmuntowskiego

Celem naszym jest stworzenie miejsca, gdzie odbywać się będą inspirujące intelektualnie spotkania i dyskusje, i gdzie zrodzą różne inicjatywy obywatelskie oparte na żywotnych wartościach tradycji. Trzymając się z dala od działalności partyjnej, pragniemy szukać konkretnych odpowiedzi na pytania: co zrobić, by poprawić otaczającą rzeczywistość. Mamy nadzieję, że niektóre nasze praktyczne propozycje staną się zaczynem projektów realizowanych między innymi, przez Fundację im. Zygmunta Starego. Za sukces uznamy, jeśli dyskusje w Klubie Zygmuntowskim okażą się spiritus movens pracy organicznej na rzecz różnych projektów patriotycznej modernizacji. Zamierzamy zderzać ze sobą różne postawy i światopoglądy, dyskutować z otwartymi umysłami i myśleć bez ideologicznego zacietrzewienia. Klub Zygmuntowski powinien być również miejscem wzajemnego poznawania się, nawiązywania osobistych znajomości a może i przyjaźni, osób z różnych środowisk, dla których nadrzędną wartością jest dobro wspólne. Wierzymy, że ułatwią one powstawanie więzi społecznych, budujących współdziałanie w ramach różnych struktur i inicjatyw .

Rada Klubu Zygmuntowskiego