Krzysztof Budziakowski

Krzysztof Budziakowski - Fundator
 • Urodzony 24 V 1958 w Krakowie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 członek Grupy Inicjatywnej NZS na UJ oraz współzałożyciel, wydawca i redaktor prowadzący pisma społeczno-kulturalnego NZS UJ „Bez Tytułu”.
 • W 1981 założyciel i szef niezależnego wydawnictwa NZS UJ „Jagiellonia” i członek Klubu Myśli Patriotycznej ”Jagiellonia”; oraz współzałożyciel wydawnictwa ABC. Od tego roku do 1989 również organizator kolportażu pism niezależnych i książek wydawnictw działających poza cenzurą.
 • W styczniu 1982 założyciel podziemnego Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, wydawca kilkudziesięciu książek oraz czasopism a także we współpracy z paryskim Instytutem Literackim – „Zeszytów Historycznych”.
 • Rozpracowywany przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie, najpierw w grupie związanej z czasopismem „Arka”, później zaś przez SB personalnie , w ramach indywidualnej operacji rozpoznania pod kryptonimem „Noe”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom przez Służbę Bezpieczeństwa. W roku 2005 Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu status pokrzywdzonego.
  https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15328,Budziakowski-Krzysztof.html
 • Za działalność podziemną oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości „Polonia Rediviva”, przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności medalem Dziękujemy za Wolność.
 • W latach 90-tych współzałożyciel dziennika „Czas Krakowski” i prezes spółki Arka Press, wydawcy tej gazety.
 • Od 1990 właściciel i prezes Kancelarii Obsługi Inwestycji i Biura Architektonicznego KB Projekt.
 • 1991-1992 w Unii Demokratycznej, członek Zarządu Regionu Krakowsko-Sądeckiego, skarbnik.
 • Organizator i sponsor wielu akcji charytatywnych, między innymi akcji „Dom od Serca”, której celem była pomoc przy odbudowie domów zniszczonych przez powodzie.
 • 2007-2009 członek Bractwa św. Benedykta, powołany do Kapituły i pełniący funkcję Ekonoma Bractwa.
 • Od 2008 do 2012 roku organizator ogólnopolskiej akcji w obronie polskiej flagi znieważonej w jednym z programów telewizyjnych.
 • Od 11 XI 2008 do 2010 roku właściciel i redaktor naczelny internetowego portalu ogólnoinformacyjnego netbird.pl.
 • Od 2009 inicjator powołania i członek Kapituły Medalu „Niezłomnym w Słowie”.
 • W 2010 pomysłodawca i współorganizator „Klubu Wtorkowego” oraz inicjator programu edukacyjnego dla młodzieży „Kino Odkrywców Historii”
 • W 2012 Rzecznik Małopolski Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • Od 2012 organizator, fundator i prezes Fundacji im. Zygmunta Starego.
 • Autor szkiców, artykułów i utworów poetyckich publikowanych m.in. w „Toposie”, „Arcanach”, „Rzeczpospolitej”, „Wyspie” i „Nihil Novi”. Jego utwory poetyckie wydane zostały w tomiku „Choć nasze łodzie przeciekają… Notatki lipnickie” a artykuły w książce „My polani i inne szkice”. Ponadto, pod jego redakcją ukazała się książka „Po co nam Polska? i inne pytania”.