Spotkanie 9 VI 2014

„Mohery” kontra „Lemingi” w Klubie Zygmuntowskim 9 VI 2014