SPOTKANIE 17 II 2014

Relacja ze spotkania z Maciejem Świrskim 17 II 2014

Jak przeciwdziałać zniesławieniu Polski? Na to pytanie podczas ostatniego spotkania w Klubie Zygmuntowskim odpowiadał Maciej Świrski – historyk, bloger, założyciel Fundacji „Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom”. Spotkanie prowadził Jakub Maciejewski.

Celem i głównym zadaniem Reduty jest walka o dobre imię Polski na arenie zarówno międzynarodowej, jak i polskiej. – „Straciłem cierpliwość” – odpowiada Maciej Świrski zapytany co skłoniło go do założenia Fundacji. „Impulsem był film „Pokłosie”, który w nieprawdziwy sposób pokazuje rzeczywistość polską” – dodaje. Ideę działań oddaje sama nazwa – Reduta, czyli pojedynczy posterunek walczący z nawałem, akcja przeciwko wrogom dobrego imienia.

Podczas rozmowy w Klubie Zygmuntowskim Świrski przybliżył uczestnikom spotkania aspekty związane z walką przeciwko zniesławieniu Polski: geopolityczne, polityczne a także konsumenckie. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z gorszej niż na zachodzie jakości produktów, np. proszków do prania dystrybuowanych w Polsce. „Jeśli Państwo nie zarządza swoją polityką historyczną, to robi to ktoś inny” – mówił Założyciel Reduty Dobrego Imienia, wyjaśniając obecnym jak te aspekty na siebie wpływają.

Maciej Świrski przytoczył także konstruktywne przykłady jak walczyć ze zniesławieniem: monitoring zagranicznych mediów, reakcje w przypadkach zniesławienia oraz akcje prawne. Co ważniejsze, wiele interwencji zakończonych jest sukcesem. Istotna jest także aktywna współpraca pomiędzy organizacjami, którym przyświecają te same idee. Sama Reduta ma swoje oddziały w wielu miejscach na całym świecie i liczy sobie ponad 2 tysiące członków. „Codziennie ktoś przystępuje i codziennie zgłaszane jest jakieś zniesławienie” – powiedział na zakończenie spotkania Świrski, zachęcają jego uczestników do wspierania i propagowania działalności Reduty Dobrego Imienia.

Spotkaniu z Maciejem Świrskim przyświecało motto „Nie narzekać”, które jest bliskie Fundacji im. Zygmunta Starego. Misja Fundacji ma charakter pozytywistyczny, aktywizuje zachowania obywatelskie oraz działa na rzecz wzmocnienia świadomości narodowej u obywateli Państwa Polskiego.

Galeria ze spotkania z Maciejem Świrskim