PREZES RADY FUNDACJI

Krzysztof Budziakowski
kb@fundacjazygmuntastarego.pl

 

DYREKTOR ZARZĄDU FUNDACJI

Aneta Jasińska Lis
ajl@fundacjazygmuntastarego.pl